Usługi internetowe

Dokończ następujące zdania.
Jaki protokół jest wykorzystywany do transferu plików między komputerami?FTP
Standardowym hasłem konta anonimowego na serwerze ftp jest:anonymous
Wykonywanie poleceń w konsoli na zdalnym komputerze umożliwia:telnet
Usługa WWW działa w architekturzeklient-serwer.
Z którego portu korzysta usługa SSH?22
Czy dane przesyłane za pomocą SSH są szyfrowane?TAK
Do prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym (online) służy usługaIRC.
Anonimowi użytkownicy usługi ftp standardowo posiadają uprawnienia doodczytywania tylko udostępnionych folderów.
Klucz publiczny jest dostępny dla:wszystkich.
Zbiór zasad dobrego wychowania obowiązujący w sieci tonetykieta.
Na jakim protokole jest oparty serwis WWW?http (HyperText Transfer Protocol)
W jakiej formie są udostępniane informacje poprzez HTTP?hipertekstu
Jaką funkcję pełni przeglądarka internetowa?interpretuje kod strony zapisany w języku HTML i wyświetla stronę
Na bazie jakiego protokołu działa protokół FTP?TCP/IP
Jaki numer portu wykorzystuje protokół FTP do transmisji danych?20
Jaki numer portu wykorzystuje protokół FTP do kontroli transmisji danych?21
Za pomocą jakiego programu użytkownik (klient) łączy się z serwerem FTP?za pomocą programu, nazywanego klientem FTP
Co podają użytkownicy korzystający z serwerów nazywanych anonimowymi?nazwę konta "anonymous" i jako hasło własny adres e-mail
W jakich trybach może odbywać się przesyłanie pliów przez FTP?ASCII i binarnym
Do czego służy protokół SMTP?do wysyłania e-maili (Simple Mail Transfer Protocol)
Do czego służy protokół POP3?do odbierania poczty elektronicznej (Post Office Protocol version 3)
Do czego służy protokół IMAP?do odbierania poczty elektronicznej (Internet Message Access Protocol)
Jak inaczej określa się grupy dyskusyjne?Usenet
Jak nazywa się protokół, który umożliwia wykonywanie operacji na odległym komputerze?telnet
Jaka usługa jest następcą protokołu Telnet?usługa SSH
Na jakim porcie protokołu TCP pracuje usługa SSH?22
Jakie polecenie w systemach Unix/Linux jest wykorzystywane do bezpiecznego kopiowania plików?scp (safe copy)
Jakie polecenie w systemie Windows jest wykorzystywane do bezpiecznego kopiowania plików?WinSCP