Topologie sieciowe - test 5

Dopasuj typy topologii.
wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali
(zazwyczaj kabla koncentrycznego)
wszystkie urządzenia połączone są za pomocą jednego nośnika w układzie
zamkniętym - okablowanie tworzy krąg i nie ma żadnych zakończeń
kable sieciowe podłączone są w jednym wspólnym punkcie sieci,
w którym znajduje się koncentrator (hub) lub przełącznik (switch)
polega na zapewnieniu wszystkim urządzeniom połączeń ze wszystkimi pozostałymi
urządzeniami w sieci. Każdy host ma własne połączenia z pozostałymi hostami.
sieci o routerach powiązanych ze sobą ściślej niż w
przypadku jakiejkolwiek topologii podstawowej
daje największą znaną niezawodność i odporność na uszkodzenia. W sieci
takiej każdy węzeł jest bezpośrednio połączony z wszystkimi pozostałymi
topologia ta nie musi być regularna, nie musi być także zupełna.
Jej wada to duży czas przejścia między skrajnymi elementami