Test 05 - prawo i ekonomia

Dokończ następujące zdania.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca 5 000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za 1 sztukę wyniesie1 500 zł
Najstarsza forma handlu, której istotą jest wymiana towaru na inny towar tobarter
Zgodnie z prawem popytu, wzrost ceny danego dobra powoduje, że
A. nabywcy zwiększają zakupy.
B. nabywcy ograniczają zakupy.
C. producenci ograniczają produkcję.
D. producenci wytwarzają więcej dóbr.
B. nabywcy ograniczają zakupy.
Podatek VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wynosi 11 000 zł. Podatek VAT obliczony od zakupu według faktur VAT wynosi 4 700 zł. Jaką kwotę podatku VAT odprowadzi podatnik do urzędu skarbowego?6 300 zł
Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa obejmuje między innymi zgłoszenie dla celów podatkowych, którego należy dopełnić wUrzędzie Skarbowym.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawyo swobodzie działalności gospodarczej.
Na podstawie wykresu określ, w którym roku w Polsce nastąpił największy przyrost bezrobocia w stosunku do okresu poprzedniego.

2000
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Którą deklarację podatkową powinien wypełnić?

PIT-16A
Proces wzrostu ogólnego poziomu cen toinflacja.
Życiorys zawodowy powinien zawierać zwięzłe informacje na tematdoświadczenia zawodowego.
Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającymudział w kapitale spółki akcyjnej.
Wykres przedstawia wyniki sprzedaży samochodów osobowych w kraju w danym roku. Która z marek samochodów (X, Y, Z, T) była najczęściej kupowana?

Z
Dokumentem określającym tryb rozwiązania stosunku pracy, w którym zawarte są także informacje dotyczące między innymi okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, wysokości i składników wynagrodzenia jestświadectwo pracy.
Podatnik złożył roczne zeznanie podatkowe w dniu 28 kwietnia 2005 r. Zamieszczony poniżej fragment deklaracji PI T-36 dotyczy zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2004
Cechą umowy o pracę na czas określony jest między innymi to, że

zawiera wyraźnie określoną datę zakończenia pracy.