Test 03 - prawo i ekonomia

Dokończ następujące zdania.
Pracodawca zatrudniając pracownika na umowę zlecenia, ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy doUrzędu Skarbowego.
Jeżeli pracownik rozwiązał umowę z pracodawcą za porozumieniem stron, pracodawca jest zobowiązany wystawić pracownikowiświadectwo pracy.
Hurtownia ESKA s.c. zawarła umowę o pracę na okres dwóch lat od 1 maja 2012 roku na stanowisku magazyniera z panem Piotrem Wartek. Zgodnie z Kodeksem pracy umowa została zawartana czas określony.
Brak zgodności kwalifikacji siły roboczej i potrzeb gospodarki w tym względzie nazywamy bezrobociemstrukturalnym.
Bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania nazywane jestbezrobociem frykcyjnym
Bezrobocie związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki nazywane jestbezrobociem cyklicznym (koniunkturalnym, keynesowskim)
Bezrobocie wynikające z postępu technicznego, który powoduje zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń nazywane jestbezrobociem technologicznym
Przy podejmowaniu działalności gospodarczej, zgłoszenie firmy jako czynnego podatnika VAT wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza
VAT R
VAT-R.
Gdy dochód budżetowy jest większy od wydatków budżetowych, to mamy do czynienia znadwyżką budżetową.
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w spółce LOGIN, dodatkowo wykonuje pracę na umowę o dzieło – organizuje kampanię reklamową w spółce WENUS. Z tytułu umowy o dzieło, obowiązkowe potrącenie z jego wynagrodzenia stanowizaliczka na podatek dochodowy.