Test 02 - prawo i ekonomia

Dokończ następujące zdania.
Do jakich podatków należy podatek od posiadania psa (już nie funkcjonuje, została wprowadzona opłata za psa)?do podatków bezpośrednich
Jakie podatki należą do podatków bezpośrednich?podatki dochodowe
podatek rolny
podatek leśny
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psa (już nie funkcjonuje, została wprowadzona opłata za psa)
Do podatków pośrednich zaliczamy:podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.
Która z wymienionych spółek nie jest spółką osobową?
A. Jawna.
B. Akcyjna.
C. Partnerska.
D. Komandytowa.
Akcyjna.
Anna Kowalska otrzymała propozycję przeprowadzenia kursu „Obsługa Programu Access” i zrealizowała to zadanie, szkoląc 12 pracowników Firmy „BOMIX”. Jaki to jest rodzaj umowy?Umowa zlecenia.
Przedmiotem jakiej umowy jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie)?umowy zlecenia
Która z poniższych umów nie jest umową o pracę?
A. Umowa o dzieło.
B. Umowa na zastępstwo.
C. Umowa na czas określony.
D. Umowa na czas nieokreślony.
Umowa o dzieło.
Informacje dotyczące własnych zainteresowań, znajomości języków obcych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umieszcza sięw curriculum vitae.
VAT od sprzedanych towarów wynosi 10 000 zł, VAT od zakupionych towarów 8000 zł. W tej sytuacji, przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, wystąpi zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości


8000 zł.
Przedsiębiorstwo wydało dyspozycję przekazania środków pieniężnych z rachunku bankowego firmy na rachunek ZUS-u. Jaki wiąże się z tym dokument?Polecenie przelewu.