Test 01 - prawo i ekonomia

Dokończ następujące zdania.
Który formularz PIT powinien wypełnić Jan Nowak, w celu złożenia zeznania podatkowego za rok 2010, który w tym roku cały swój przychód uzyskał z tytułu zatrudnienia w dwóch zakładach pracy na umowę o pracę, nie prowadził działalności i nie ma dodatkowych innych dochodów?
PIT-37
PIT-37
Status bezrobotnego może uzyskać osoba, którajest zdolna do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin.
Pracodawca, zatrudniając pracownika na umowę o pracę, musi odprowadzić ubezpieczenie zdrowotne doZakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wyrażony w procentach wzrost poziomu cen w danym czasie, w stosunku do analogicznego czasu w przeszłości, tostopa inflacji.
REGON jest nadawany przezWojewódzki Urząd Statystyczny.
Do podatków bezpośrednich zaliczamy podatekdochodowy od osób fizycznych.
Do jakich podatków należy podatek dochodowy od osób fizycznych?do podatków bezpośrednich
Do jakich podatków należy podatek rolny?do podatków bezpośrednich
Do jakich podatków należy podatek leśny?do podatków bezpośrednich
Do jakich podatków należy podatek od spadków i darowizn?do podatków bezpośrednich