Systemy plików

Dokończ następujące zdania.
Jakich systemów plików można używać w systemie Windows XP?FAT, FAT32, NTFS
Jakiej wielkości jest sektor na dysku twardym?512 bajtów
Jaka jest najmniejsza fizycznie jednostka przechowywania danych na dyskach twardych?sektor
Jaka jest inna nazwa jednostki alokacji?klaster
Jak nazywa się podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z kilku sektorów?jednostka alokacji (klaster)
Jakie adresowanie wykorzystuje system plików FAT?16-bitowe
Ile maksymalnie można zaadresować jednostek alokacji (klastrów) w systemie plików FAT?65 535
Jaki jest maksymalny rozmiar partycji dysku w systemie plików FAT?2 GB
Jaki jest maksymalny rozmiar jednostki alokacji w systemie plików FAT?mniejszy niż 64 kB
Jaki jest maksymalny rozmiar pliku w systemie FAT32?4 GB
Jaki jest maksymalny rozmiar wolumenu dla Windows XP w systemie plików FAT32?32 GB (w teorii może wynosić 8 TB)
Jaki jest maksymalny rozmiar partycji dysku w systemie FAT32?nie większy niż 32 GB
Jaki jest rozmiar jednostki alokacji w systemie FAT32?większy niż 4 kB i mniejszy niż 32 kB
Jaki system plików jest obsługiwany przez systemy uniksowe?system FAT32 (ale jego struktura nie pozwala na używanie go w głównych partycjach systemowych w tym środowisku)
Jaki system plików jest oparty na MFT (Master File Table)?NTFS (New Technology File System)
Jakie adresowanie zastosowano w systemie plików NTFS?64-bitowe
Jaki dysk można utworzyć w systemie plików NTFS?do 2 TB (w teorii do 16 eksabajtów)
Jaki jest maksymalny rozmiar partycji dysku w systemie plików NTFS?powyżej 32 GB
Jakie jest polecenie do konwersji systemu plików do NTFS?convert nazwa_dysku:/fs:ntfs
Jak oznacza się folder główny w systemach UNIX/Linux?/ (slash)
Jak oznacza się folder główny w systemach DOS/Windows?\ (backslash)
Jakim klawiszami można uruchomić Eksploratora Windows?Logo systemu Windows + E
Jak nazywa się folder, w którym system dla każdego z użytkowników tworzy automatycznie podfolder?Documents and Settings
Co oznacza skrót ACL?Access Control List (Lista kontroli dostępu)
zbiór danych powiązanych z plikiem, folderm lub innym zasobem, definiującym uprawnienia użytkowników lub grup uzyskujących dostęp do tego zasobu
Jaki skrótem określa się zbiór danych powiązanych z plikiem, folderm lub innym zasobem, definiującym uprawnienia użytkowników lub grup uzyskujących dostęp do tego zasobu?ACL (Access Control List)
Przez jaki system plików jest obsługiwany ACL?NTFS
W jaki sposób zmienić sposób zarządzania plikami i folderami?Panel sterowania / Narzędzia / Opcje folderów / Widok / wyczyść Użyj prostego udostępniania plików i folderów
Jak inaczej określa się archiwizację?backup
Jak określa się działanie przeciwne do kompresji?dekompresja
Jak nazywa się działanie, które polega na zmianie sposobu zapisu informacji, tak aby mniejszyć objętość zbioru, nie zmieniając przenoszonych informacji?kompresja danych
Jakie programy służą do pakowania i rozpakowywania skompresowanych zbiorów?WinZip i WinRar (programy typu shareware)
Cylinder na dysku twardym tote same ścieżki wszystkich talerzy
Bezpieczeństwo pracy z danymi oznaczasystematyczne stosowanie programów archiwizujących i antywirusowych
System FAT32 tosystem zarządzający plikami na dysku nie chroniący ich.
Formatowanie szybkie dysku twardego można przeprowadzić, stosując polecenieformat c:/q
Proces porządkowania plików todefragmentacja
Formatowanie dysku totworzenie na dysku ścieżek i sektorów.
Firewall tozapora sieciowa.
Jak nazywa się pozyskiwanie poufnych informacji (np. numerów kart kredytowych, haseł do bankowości elektronicznej) przez podszywanie się pod osobę, której rzekomo te informacje są potrzebne?Phishing
Proces przenoszenia danych z systemów komputerowych na inne nośniki w celu zabezpieczenia przed ich utratę toarchiwizacja (backup)
Zmiana sposobu zapisu informacji, tak aby zmniejszyć objętość zbioru, nie zmieniając przenoszonych informacji tokompresja danych
Jak nazywa się proces odwrotny do kompresji?dekompresja
Wymień popularne programy do pakowania i rozpakowywania skompresowanych zbiorów.WinZip, WinRar, 7-Zip
Obszar dysku, na którym utworzono oddzielny system plików nazywany jestpartycją.
Ile maksymalnie partycji podstawowych można założyć na jednym dysku?4
Część dysku, która z poziomu systemu operacyjnego jest widziana jako osobny dysk twardy topartycja podstawowa.
Część dysku, która nie jest widziana przez system operacyjny jako osobny dysk topartycja rozszerzona.
Ile maksymalnie dysków logicznych można utworzyć na partycji rozszerzonej?32 dyski logiczne.
Na jakiej partycji można utworzyć dyski logiczne?na partycji rozszerzonej.
Jeżeli na partycji jest zainstalowany system operacyjny, to taka partycja jest nazywanasystemową.
Jakie litery zarezerwowane są dla stacji dyskietek?A i B.
Jak uruchomić Zarządzanie dyskami?Panel sterowania / Narzędzia administracyjne / Zarządzanie komputerem / Zarządzanie dyskami
Jak nazywa się proces, w wyniku którego pliki znajdujące się na dysku twardym są zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach dysku?fragmentacja
Jak nazywa się proces ponownej reorganizacji plików na dysku twardym?defragmentacja