Skróty w informatyce: E

Rozszyfruj następujące skróty.
EIGRPEnhanced Interior Gateway Routing Protocol
zastrzeżony protokół trasowania Cisco Systems operujący na wektorze odległości. Jest przeznaczony do trasowania wewnątrz systemu autonomicznego (IGP).
EMSExpanded Memory Specification
specyfikacja dostępu do pamięci poszerzonej (ang. expanded memory) (o adresach ponad 1 MB) w systemie operacyjnym DOS na komputerach wyposażonych w procesor 80286 lub nowszych. Zapewnia dostęp do pamięci dodatkowej (powyżej 1 MB)
EXTExtended File System
pierwsza wersja najbardziej popularnego linuksowego systemu plików.