Skróty w informatyce: D

Rozszyfruj następujące skróty.
DARPADefence Advanced Research Projects Agency
Historia protokołów TCP/IP wiąże się z badaniami prowadzonymi dla wojska przez jednostkę DARPA. Na początku lat 70. agencja DARPA współfinansowała opracowanie zestawu protokołów TCP/IP.
DEBFormat pakietu instalacyjnego używanego przez dystrybucję systemu operacyjnego Linux Debian GNU/Linux. Wszystkie pakiety w tym formacie posiadają rozszerzenie .deb. Jest to skrót od "Deborah" (inaczej: "Debora"), imienia byłej żony twórcy Debiana, Iana Murdocka.
DHCPDynamic Host Configuration Protocol
protokół dynamicznego konfigurowania węzłów
protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski podsieci. Protokół DHCP jest następcą BOOTP.
DNSDomain Name System, system nazw domenowych
system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa zapewniająca zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.
DSLDigital Subscriber Line
cyfrowa linia abonencka
rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu.
DVD-Rjeden ze standardów jednokrotnego zapisu płyt. Kompatybilny z DVD-R standard wielokrotnego zapisu informacji to DVD-RW.
DVD-RWstandard wielokrotnego zapisu informacji do około 1000 razy.