Skróty w informatyce: B

Rozszyfruj następujące skróty.
BGPBorder Gateway Protocol
zewnętrzny protokół trasowania (routingu). BGP w wersji czwartej jest podstawą działania współczesnego internetu. Istnieje wiele rozszerzeń BGP stosowanych przy implementacji MPLS VPN, IPv6 czy Multicast VPN.
BIOSBasic Input Output System
Uruchomieniem komputera steruje BIOS. Jest to program zapisany w pamięci ROM na płycie głównej, odpowiedzialny za sterowanie podłączonym sprzętem komputerowym, zanim zostanie uruchomiony system operacyjny.
BMPformat pliku z grafiką bitmapową; plik graficzny (mapa bitów) wykorzystywany przez Photoshopa
BOOTPBOOTstrap Protocol
protokół początkowego ładowania systemu
protokół komunikacyjny typu UDP umożliwiający komputerom w sieci uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP. Rozwinięciem i następcą protokołu BOOTP jest DHCP.