Skróty w informatyce: A

Rozszyfruj następujące skróty.
ACLAccess Control List
Lista która przechowuje konfigurację zabezpieczeń dostępu do plików. Każdy plik i folder zapisany na woluminach NTFS ma swoją listę kontroli dostępu, w której przechowywane są informacje o prawach dostępu do nich.
AGPAccelerated Graphics Port
Advanced Graphics Port
32-bitowa magistrala PCI zoptymalizowana do szybkiego przesyłania dużych ilości danych pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną. Obecnie najpopularniejsze jest złącze PCI-Express, które zastąpiło port AGP.
ANDKoniunkcja (AND) = iloczyn logiczny
Aby określić adres sieci na podstawie adresu IP oraz maski podsieci wykonujemy operację logiczną AND.
APIPAAutomatic Private IP Addressing
Mechanizm, którego zadaniem jest przypisanie adresu IP w przypadku nieotrzymania go od serwera działającego w sieci.
ARPAddress Resolution Protocol
Protokół, który znajduje adres warstwy łącza danych MAC dla znanego adresu IP. Jest to protokół sieciowy umożliwiający konwersję logicznych adresów warstwy sieciowej na fizyczne adresy warstwy łącza danych.
ARPANETAdvanced Research Projects Agency NET
W latach 70 do wojskowego projektu ARPANET dołączone zostały uczelnie znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych. Sieć ta stała się podstawą dzisiejszego internetu.
ATAdvanced Technology
standard płyty głównej udostępniony w 1985 przez IBM
ATAAdvanced Technology Attachments
Używa się także zamiennie skrótu IDE (ang. Integrated Drive Electronics)
Standard interfejsu używany jeszcze w niektórych modelach czytników płyt CD/DVD, wyparty został przez standard SATA.
ATMAsynchronous Transfer Mode
Jest to protokół w warstwie dostępu do sieci modelu TCP/IP. To szerokopasmowy standard komunikacji, realizujący przesył pakietów poprzez łącza wirtualne. Jest stosowany w sieciach MAN i WAN.
ATXAdvanced Technology Extended
Aktualnie stosowany standard płyt głównych, opatentowany przez firmę Intel w roku 1995. Zastępił on standard AT.
ADSLAsymmetric Digital Subscriber Line
asymetryczna cyfrowa linia abonencka
to technika umożliwiająca asymetryczny dostęp do sieci teleinformatycznych a w tym do Internetu i będąca odmianą DSL. Asymetria polega na tym, iż przesyłanie danych do użytkownika (z Internetu) jest szybsze od odwrotnego transferu.
AC3Audio Codec Dolby Digital (DD) AC3
Standard dźwięku wielokanałowego opracowany przez firmę Dolby Laboratories, często stosowany do zapisy dźwięku w filmach.
ACPI(Advanced Configuration and Power Interface - zaawansowany interfejs zarządzania konfiguracją i energią) będący następcą APM. Interfejs ACPI poprzez BIOS udostępnia systemowi operacyjnemu narzędzia i mechanizmy umożliwiające zarządzanie i poborem energii przez zainstalowane urządzenia. Umożliwia systemowi operacyjnemu kontrolowanie ilości energii dostarczanej do poszczególnych urządzeń komputera
APMAdvanced Power Management - zaawansowane zarządzanie energia
- technologia pozwalająca na automatyczne wyłączanie w razie potrzeby nieużywanych urządzeń komputera (np. karty graficznej, monitora, dysku) lub całego komputera – wyłączenie całkowite lub przejście w tzw. stan wstrzymania, w którym podtrzymywane jest tylko napięcie płyty głównej i pamięci RAM.
Active Desktopwyświetlanie jako tła pulpitu wybranej strony internetowej
Active Directoryusługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows. Podstawową jednostką jest tzw. liść, który położony jest w kontenerze w Active Directory nazywanym jednostką organizacyjną (ang. organizational unit, OU).