Założenia pracy egzaminacyjnej

 • Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany u klienta.
 • Naprawa u klienta bez reinstalacji systemu operacyjnego.
 • Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej.
 • Komputer nie jest na stałe podłączony do Internetu.
 • Komputer jest czasowo odłączony od sieci lokalnej i Internetu.
 • Komputer w chwili obecnej nie jest podłączony do Internetu.
 • Komputer ma dostęp do sieci lokalnej LAN i Internetu.
 • W chwili obecnej połączenie z siecią LAN i Internetem nie jest możliwe.
 • Komputer nie jest podłączony do domeny MS Active Directory.
 • Komputer posiadał wcześniej dostęp do sieci lokalnej i Internetu.
 • Programy działały wolniej.
 • Pojawiały się ostrzeżenia o zbyt małej ilości pamięci.
 • Dla każdej stacji roboczej adres IP jest uzyskiwany automatycznie.
 • Komputer jest wolny od wirusów.
 • Przeskanowano komputer programem antywirusowym i nie wykryto wirusów w systemie.
 • Istnieje obawa infekcji wirusowej komputera, ponieważ system pracuje niestabilnie.
 • System operacyjny gdy był podłączony do sieci pracował poprawnie.
 • System operacyjny gdy był podłączony do sieci był codziennie sprawdzany programem antywirusowym.
 • Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i antyspywarowa jest załączona.
 • Monitor antywirusowy i antyszpiegowski jest załączony.
 • Należy utworzyć nowe osobne konta systemowe (odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone) dla każdego użytkownika.
 • Należy dla każdego użytkownika utworzyć oddzielne konta systemowe, odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone.
 • Konto Administrator nie posiada hasła (każdy może z niego korzystać)
 • Na komputerze są używane programy: MS Office, program antywirusowy.
 • Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP Professional.
 • Wszyscy użytkownicy komputera będą mieli możliwość przeglądania plików graficznych przy użyciu programu IrfanView.
 • Wystąpił problem z odczytywaniem plików PDF.
 • Należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować zaporę ogniową Personal Firewall
 • Należy skonfigurować usunięte konto pocztowe w programie Outlook Express.
 • Komputer poprawnie wykonuje procedury POST.
 • Następuje poprawne uruchomienie systemu operacyjnego.
 • System operacyjny uruchamia się poprawnie.
 • Użytkownicy szybko zapełniają cały dysk twardy niepotrzebnymi informacjami z powodu braku dyscypliny.
 • Należy ograniczyć przestrzeń dyskową dla każdego użytkownika oddzielnie.
 • Praca na komputerze jest uciążliwa lub wręcz niemożliwa.
 • Po włączeniu komputera uruchamiają się automatycznie różne niepożądane programy.
 • Konfiguracja programów i wszystkie dane muszą zostać zachowane.
 • Należy odpowiednio skonfigurować uprawnienia do folderów Atlasy, Mapy, Albumy.
 • Folder Plany zawiera bardzo ważne dane, jego zawartość nie może zostać utracona w wyniku prac serwisowych.
 • Foldery o nazwach Atlasy, Mapy, Albumy, zawierające dane bardzo ważne dla funkcjonowania firmy, nie mogą zostać utracone w wyniku prac serwisowych.
 • Naprawiający na dostęp do kont typu Administrator komputera.
 • Naprawiający ma dostęp do BIOS-u i konta administratora.
 • Na dysku twardym istnieje tylko jedna partycja NTFS.
 • Na dysku komputera utworzona jest jedna partycja z systemem plików NTFS, obejmująca cały obszar dysku.
 • Komputer jest używany do prac z zakresu techniki biurowej.
 • Komputer jest wykorzystywany w hotelu do rejestracji gości hotelowych.
 • Słaba jakość wyświetlania obrazu na ekranie monitora.
 • Klawiatura działa niepoprawnie lub zły układ klawiatury.
 • Złe przypisania liter i cyfr do odpowiednich klawiszy.
 • Należy wykonać kopię rejestru systemu.
 • Należy wykonać archiwum (kopię bezpieczeństwa) folderów.
 • Należy zainstalować sterowniki: drukarki, CR-ROM, myszy, klawiatury, karty graficznej, itp.
 • Występują problemy z drukarką, CD-ROM, muszką, klawiaturą, kartą graficzną.