Tytuł pracy egzaminacyjnej

  • Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego ze wskazaniami dla użytkownika systemu mającymi na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu komputerowego i operacyjnego.
  • Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterki systemu komputerowego oraz sprawdzenie poprawności działania systemu po usunięciu usterki.
  • Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego.
  • Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego oraz odpowiedniego skonfigurowania systemu komputerowego w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa.
  • Projekt z realizacji prac prowadzących do diagnozy i usunięcia usterki systemu komputerowego.
  • Projekt z realizacji prac prowadzących do diagnozy (lokalizacji), konfiguracji i usunięcia usterki systemu komputerowego.
  • Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek, polegających na ograniczeniu przestrzeni dyskowej dla każdego użytkownika oddzielnie, a także zabezpieczeniu komputera.