Praca w sieci równoprawnej

Dokończ następujące zdania.
Stwierdzenie wiarygodności użytkownika próbującego zarejestrować się w danym systemie to:uwierzytelnienie
Jakiego polecenia używamy do przeglądania sieci Windows?net view
Jeżeli użytkownikowi przyznamy uprawnienia do zasobu (zezwalaj), a grupie, do której on należy, odmówimy tego uprawnienia (odmów) to,użytkownik nie będzie posiadał uprawnienia
Mapowanie dysku ma na celu:przypisanie zasobowi sieciowemu identyfikatora literowego
W sieci Windows z uruchomioną usługą Active Directory informacje o wszystkich obiektach w sieci są przechowywane wkontrolerze domeny
Jeżeli użytkownikowi przyznamy uprawnienia do udostępnianego zasobu, a odmówimy uprawnienia w systemie NTFS, to użytkowniknie będzie posiadał uprawnienia
Jakie polecenie można wykorzystać do udostępniania zasobu w sieci Windows?net share
Egzemplarz uruchomionego programu nazywamyprocesem
Aby zalogować się do systemu Windows XP w wersji Pro, należy podaćprawidłową nazwę użytkownika i hasło
Przydziałem zasobów dla procesów zajmuje się:system operacyjny
Zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi to:konto użytkownika
Proces pozwalający decydować, do jakich zasobów może dany użytkownik uzyskać dostęp i jakie operacje może wykonywać to:autoryzacja
Jak zainstalować usługę Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks?Panel sterowania / Połączenia sieciowe / prawym na Połączenie lokalne / Właściwości
Jak wyłączyć proste udostępnianie?Panel sterowania / Opcje folderów / Widok / usuwamy zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików
Za udostępnianie i przeglądanie otoczenia sieciowego odpowiada system:NetBIOS
Jak nazywa się usługa stworzona przez Microsoft umożliwiająca tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe w sieci lokalnej?WINS (Windows Internet Name Service)
Przez co jest zastąpiona usługa WINS?DNS
Mapowanie dysków można wykonać w wierszu poleceń za pomocą polecenia:net use