Podsystem graficzny - test 6

Wybierz właściwą odpowiedź.