Podsystem graficzny - test 5

Wybierz właściwą odpowiedź.