Podsystem graficzny - test 4

Wybierz właściwą odpowiedź.