Podsystem graficzny - test 3

Wybierz właściwą odpowiedź.