Podsystem graficzny - test 2

Wybierz właściwą odpowiedź.