Podsystem graficzny - test 1

Wybierz właściwą odpowiedź.