Podsystem audio - test 3

Wybierz właściwą odpowiedź.