Podsystem audio - test 2

Wybierz właściwą odpowiedź.