Podsystem audio - test 1

Wybierz właściwą odpowiedź.