Test 25

Dokończ następujące zdania.
W którym formacie graficznym można zapisać animacje?GIF
Aby przeliczyć liczbę dziesiętną na liczbę szesnastkową, należy po wpisaniu liczby w kalkulator systemowy w widoku naukowym zaznaczyć opcjęHex
Do czego służy polecenie fixmbr?Napraw główny rekord rozruchowy.
Do czego służy polecenie fixboot?To polecenie służy do zapisania nowego kodu sektora rozruchowego systemu Windows na partycji systemowej.
To polecenie naprawia uszkodzenie sektora rozruchowego systemu Windows.
To polecenie zastępuje ustawienie domyślne powodujące zapis do systemowej partycji rozruchowej.
Do czego służy polecenie diskpart?To polecenie służy do zarządzania partycjami na woluminach lokalnych dysków twardych. Uruchamia menedżera partycji bardzo podobnego do tego, który jest wykorzystywany w części tekstowej instalatora Windows.
Do czego służy polecenie enable/disable?wyłącza lub włącza usługę systemową podejrzaną o wywołanie błędu podczasu uruchomienia systemu
Jaki klucz zawiera informacje o konfiguracji komputera niezbędne do właściwego uruchomienia systemu operacyjnego?HKEY_CURRENT_CONFIG
Uruchomienie wiersza poleceń w systemie operacyjnym Windows XP odbywa się za pomocą poleceniacmd.
Główna partycja w systemie Linux na pierwszym dysku będzie oznaczona etykietąhda1 albo sda1
W języku Java typ reprezentujący obiekty logiczne toboolean.
Typ zmiennych, który reprezentuje liczby zmiennoprzecinkowe, toreal, float (w języku C), double (w języku C)
Funkcja wywołująca samą siebie jest przykłademrekurencji.
Instrukcja inkrementacji w C++ toi++
W języku Pascal operatorem dwuargumentowym jestAnd, Or
Ilu argumentowym jest operator Not?jednoargumentowym
Jak inaczej jest nazywany operator And?mnożeniem logicznym
Jak inaczej jest nazywany operator Or?dodawaniem logicznym
Układ UART toukład scalony współpracujący z szyną równoległą komputera podczas komunikacji szeregowej; tłumaczy sygnały szeregowe na równoległe i odwrotnie, buforuje wysyłane dane
Jak nazywa się układ scalony używany do asynchronicznego przekazywania i odbierania informacji poprzez port szeregowy?UART (ang. Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)
Notatnik nie umożliwia stosowania formatowania tekstu, a pliki w nim tworzone są domyślnie zapisywane z rozszerzeniem*.txt
W edytorze tekstu interlinia to odstęp między:wierszami
Profil użytkownika to zbiór ustawień środowiska pracy, do którego zalicza sięmenu Start, ustawienia aplikacji, ustawienia Panelu sterowania, ustawienia Pulpitu, folder Moje dokumenty
Plik boot.ini jest plikiem tekstowym, tworzonym automatycznie podczas instalacji systemu, zawierającym informacje o:sterownikach dla loadera systemu Windows XP.
Parametr "CAS# Latency (CL) 5.0 clocks" oznaczaprzerwę czasową wyrażoną w cyklach zegara, konieczną między podaniem adresu wiersza a adresu kolumny
Jaki skrót oznacza czas (liczbę cykli zegara) jaki upływa między wysłaniem przez kontroler pamięci żądania dostępu do określonej kolumny pamięci a odczytaniem danych z tej kolumny na wyprowadzeniach modułu pamięci?CAS latency (CL), czyli „czas oczekiwania CAS” (Column Address Select (wybór adresu kolumny))
Co oznacza w dysku twardym "średni czas dostępu"?czas, potrzebny na pełne zapisanie informacji od momentu uruchomienia zapisu w konkretnym sektorze, do momentu jego zakończenia
CrossFire jest:mostkiem pozwalającym na połączenie kilku kart graficznych ATI, w celu zwiększenia wydajności podsystemów graficznych i poprawienia jakości odtwarzania gier typu 3D
Błyskowa pamięć ROM (Flash ROM) to pamięć typuEEPROM, z możliwością szybkiego elektrycznego wymazywania zawartości, którą można przeprogramować blokami danych
Najpopularniejszym serwerem WWW jestApache
jest to program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTPSerwer WWW (ang.) web server
Apache to pakiet oprogramowania zawierającyserwer WWW, wykorzystywany na dużej liczbie serwerów pracujących pod kontrolą systemów uniksowych (np. Linuksa)
Z jakiego portu korzysta protokół FTP?z portu 21
Transfer wszystkich danych jest zaszyfrowany wSSH.
W jaki sposób wysyła pakiety polecenie ping -t?w sposób ciągły
Z zapisanego adresu IP 192.167.255.1/25 wynika, żez 25 bitów składa się maska sieci.
Adres docelowy używany w transmisji z jednego urządzenia do wszystkich urządzeń to adres:rozgłoszeniowy.
W programowaniu inkapsulacja polega natworzeniu danych publicznych danej klasy.
W języku Java wykorzystano instrukcję
for (i=0; i<10; i=i++)
Jest to
iteracja.
Trybem macierzy dyskowej, wymagającym 4 dysków do podniesienia wydajności systemu komputerowego i tworzenia kopii danych, jestRAID 10
Podstawowymi elementami lampy kineskopowej monitora kolorowego CRT są:potrójne działo elektronowe
siatka sterująca
soczewski skupiająca i korygująca astygmantyzm
układ odchylający
maska
warstwa fosforyzująca (luminofor)
szkło ochronne
Napędy BD-ROM umożliwiają odczyt i zapis informacji na nośnikach:BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW
Podczas skanowania tekstu, wykresu lub rysunku technicznego skanerem wykonanym w technologii CIS, wystarczy ustawić rozdzielczość150-200 dpi
Skrót FPS toFrames Per Second, czyli klatki na sekundę
Główna jednostka obliczeniowa znajdującą się w nowych kartach graficznych to:GPU – (ang.) Graphics Processing Unit, procesor graficzny
Karta sieciowa z gniazdem RJ-45, do której dołączono kabel ethernetowy (bez przeplotu) przygotowany zgodnie ze standardem TIA/EIA wysyła dane parą przewodów podłączonych do styków _____, a odbiera dane parą przewodów podłączonych do styków ______1 i 2 złącza RJ-45 / 3 i 6
Podczas długotrwałej pracy z komputerem tak należy przygotować stanowisko pracy, aby klawiatura komputerowa została położona na blacie biurka lub specjalnej wysuwanej półce w odległości10 cm od krawędzi biurka lub krawędzi wysuwanej półki
Wpatrywanie się w ekran zmniejsza częstotliwość mrugania powiekami. Nienawilżona rogówka wysycha i wykrzywia się. Schorzenie to nazywa sięsyndromem Sicca (Zespół suchego oka, "suche oko")