Test 21

Dokończ następujące zdania.
Blok operacyny w schemacie blokowym ma kształt:prostokąta
W języku C, C++, C# typ reprezentujący obiekty logiczne to:bool
W języku Pascal typ reprezentujący obiekty logiczne to:boolean
Zapis w języku Turbo Pascal if ((n mod 2)<>0 then przedstawia instrukcję:warunkową
Lista kontroli ACL ( Access Control List) to:zbiór danych powiązanych z plikiem lub folderem definiującym uprawnienia użytkowników do zasobu
Aby przeprowadzić poprawnie defragmentację, dysk powinien posiadać co najmniej:15% wolnej przestrzeni dyskowej
Jednostką alokacji jest:klaster
Aby wyświetlić wszystkie pliki ukryte w systemie operacyjnym Windows, w wierszu poleceń należy użyć polecenia:attrib
Jakie polecenie służy do wyświetlenia plików i katalogów znajdujących się w aktywnym katalogu:Dir jest to skrót od ang. directory - indeks, katalog.
Jakie polecenie służy do czyszczenia ekranu:cls – polecenie powstałe od ang. clear screen
Jakie polecenie odpowiada w systemie Linux i Unix poleceniu cls?clear
Jakie polecenie porównuje zawartosci dwóch plików lub zestawów plików?comp
Jakie rozszerzenie ma dokument tekstowy w pakiecie OpenOffice?.odt
Jakie rozszerzenie ma arkusz kalkulacyjny w pakiecie OpenOffice?.ods ( Open Document Spreadsheet )
Jakie rozszerzenie ma arkusz kalkulacyjny w Office 2007?.xlsx
W jakich formatach można zapisać arkusz kalkulacyjny?xls, xlsx, ods
Do czego służy przeglądarka internetowa?do interpretowania kodu HTML i wyświetlania go w postaci zrozumiałej dla użytkownika
Na pulpicie został zapisany plik prace.bmp. Plik ten to plik przechowujący grafikę:rastrową o głębi kolorów do 24 bitów.
Pliki BMP zwane również bitmapami, mogą zawierać obrazy o głębi kolorów do:24 bitów, a więc ok. 16,7 milionów kolorów. Obsługuje tylko tryb RGB. Obraz jest przechowywany w pliku jako bitmapa. Nie jest skompresowany, co powoduje duże rozmiary pliku.
Dekoder wykorzystywany m.in. przez zespoły elektroniczne adresowania pamięci RAM jest układem cyfrowym, który zamienia:kod binarny podawany na wejściu na określony kod wyjściowy 1 z n.
Czy w deklaracji wskaźnika do funkcji są konieczne nawiasy?Są konieczne, ponieważ operator wyłuskania ma wyższy priorytet
Składowe klasy, które mogą być używane przez wszystkie funkcje w programie, to składowe:publiczne
W języku Java wykorzystano pętlę for( i=0; i<23; i=i+3). Jaka instrukcja może zastąpić zapis i=i+3?i+=3
Licencja oprogramowania określa:warunki użytkowania programu i zasady odpłatności
Przejście komputera w stan wstrzymania powoduje:wyłączenie dysków twardych i karty graficznej
W jakim trybie całkowita zawartość pamięci roboczej jest zapisywana w pliku Hiberfil.SYS na partycji systemowej, a następnie system zostaje zamknięty i komputer wyłączony.hibernacji
Plik systemowy Linuksa w systemie Windows można otworzyć poprawnie za pomocą aplikacji standardowej:WordPad
Jak nazywa się systemowa partycja występująca w systemach typu UNIX? Służy do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość przekracza zasoby wolnej pamięci RAM lub gdy z różnych powodów korzystniej jest przechowywać je (lub ich część) na dysku twardym.partycja wymiany
Jaki jest zalecany rozmiar partycji wymiany stosowanej w systemach typu UNIX?dwa razy większa od pamięci RAM ( 2 x RAM )
W systemie Linux uprawnienia nadane do katalogu i zapisane cyfrowo jako 732, mają odpowiednik literowy:drwx-wx-w-
Format NLX płyt głównych jest stosowany w obudowach:niskoprofilowych typu low profile
(New Low Profile Extended)
W dyskach hybrydowych HHD zastąpiono:tradycyjny bufor, zrealizowany jako pamięć typu DRAM ( dynamiczna, wymagająca odświeżania ), pamięcią typu Flash.
Pojęcie RAID związane jest z dyskami twardymi i oznacza:nadmiarową tablicę ( macierz ) niezależnych dysków, która pozwala łączyć ze sobą kilka dysków w jeden wirtualny napęd, w taki sposób, aby użytkownik mógł korzystać z nich równocześnie
Które z poleceń informuje użytkownika o podejrzanych połączeniach TCP, np. generowanych przez wirus lub program typu koń trojański?netstat
Który z protokołów routingu ma maksymalną liczbę skoków ograniczoną do 15, wysyła całą tablicę routingu co 30 sekund, jest protokołem klasowym?RIP (ang. Routing Information Protocol – pol. Protokół Informowania o Trasach)
Który z protokołów routingu charakteryzuje się dobrą skalowalnością, wyborem optymalnych ścieżek i brakiem ograniczenia skoków powyżej 15, przyspieszoną zbieżnością?OSPF (ang. Open Shortest Path First)
Jak nazywa się protokół trasowania bramy wewnętrznej, będący jednym z protokołów sieciowych kontrolujących przepływ pakietów wewnątrz systemu autonomicznego (ang. Autonomous System AS) – części sieci tworzącej spójną całość?IGRP (ang. Interior Gateway Routing Protocol)
W jakiej warstwie sieciowej modelu OSI pracuje koncentrator (także z ang. hub) ?w warstwie pierwszej modelu ISO/OSI (warstwie fizycznej)
W jakiej warstwie sieciowej modelu OSI pracuje przełącznik (komutator, także z ang. switch) ?w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych)
W jakiej warstwie sieciowej modelu OSI pracuje router (po polsku – ruter, trasownik) ?w trzeciej warstwie modelu OSI (sieciowej)
Zadaniem firewalla nie jest:ochrona komputera przed wirusami
Co pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych, Internetu, chroni też przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na zewnątrz?firewall ( zapora sieciowa )
Jednym z ważnych parametrów monitora CRT jest wielkość plamki, która najczęściej ma wartość 0,2 mm, 0,24 mm lub 0,25 mm. Im mniejsza plamka, tym monitor wykazuje:lepszą ostrość obrazu
Co robi przetwornik A/C w karcie dźwiękowej?dokonuje procesu digitalizacji dźwięku, konwertując falę analogową na postać cyfrową
Podstawowymi elementami każdej karty graficznej współpracującej z monitorami CRT i LCD są:procesor GPU
pamięć wideo RAM
konwerter cyfrowo-analogowy
pamięć ROM
złącze wejściowe
zestaw gniazd wyjściowych
Jednym z parametrów charakteryzujących skaner jest maksymalna rozdzielczość skanera podawana w postaci pary wartości np. 1200x2400 dpi. Pierwsza liczba 1200 dpi oznacza:rozdzielczość czujnika CCD lub CIS skanera, czyli rozdzielczość skanowania
Ile dysków twardych można podłączyć do jednej taśmy ATA?maksymalnie 2 dyski
Głównymi elementami napędu CD/DVD są:obudowa
układ optyczny (dioda laserowa, lustro, pryzmat, soczewki, fotodetektor)
silnik obracający płytę
mechanizm ładujący nośnik
silnik krokowy
obwody elektryczne na płytce drukowanej sterującej pracą napędu
interfejs
Technika ADSL3 umożliwia transmisję danych na odległość:do 300 m
Czy szkolenie wstępne i okresowe pracowników użytkujących i obsługujących urządzenia elektryczne należy do środków technicznych ochrony przeciwpożarowej?NIE
Przyjmuje się, że początek paraliżu dróg oddechowych wywołuje płynący przez kilkanaście sekund prąd rażenia o wartości:30 mA