Test 19

Dokończ następujące zdania.
W Windows Server 2003 wyróżnia się dwa typy licencji dostępowych dla klientów:na serwer i na użytkownika lub urządzenie
Co oznacza skrót CAL?Client Access Licence - licencja dostępowa dla klientów ( w Windows Server 2003 )
Jaka licencja ( CAL ) jest związana liczbą jednoczesnych podłączeń do serwera?licencja dostępu na serwer
Jaka licencja jest potrzebna jeżeli chcemy tyle licencji ilu jest klientów w sieci?licencja na użytkownika lub urządzenie
Jaki serwer udostępnia aplikacje Web, aplikacje rozproszone oraz usługi XML?serwer aplikacji
Jaki serwer automatycznie przypisuje adresy IP dla komputerów klienckich?serwer DHCP
Jaki serwer przetwarza nazwy na odpowiadające im adresy IP, jest niezbędnym składnikiem usługi Active Directory?serwer DNS