Test 18

Dokończ następujące zdania.
Jakim programem jest przeglądarka WWW?programem klienckim
Jaki serwer tłumaczy adres domenowy na adres IP?serwer DNS
Zapytanie ( prośba o przesłanie treści strony ) zgodne z protokołem transmisji stron internetowych HTTP jest opakowane w:segment
Jaka jest jednostka danych protokołu TCP ( 4 wartwa OSI - transportowa )?segment
Co zawiera segment ( jednostka danych protokołu TCP )?numer portu nadawcy oraz numer portu odbiorcy
Jaki jest numer portu nadawcy?pierwszy wolny numer powyżej 1024
Jaki jest numer portu odbiorcy?zapytania do serwerów WWW kierowane są na port 80
W co jest zamieniany segment?w pakiety poprzez dodanie adresów IP nadawcy i odbiorcy ( 3 warstwa - sieci )
W co jest pakowany pakiet ?w ramki ( 2 warstwa - łącza danych )
Co zawierają ramki ( 2 warstwa - łącza danych )?adres MAC nadawcy i adres MAC bramy domyślnej
Tłumaczenie adresów prywatnych na adresy publiczne to:NAT ( Network Address Translation )
Jak nazywa się interfejs w routerze, który zapewnia dostęp do internetu?WAN
Jak nazywa się interfejs w routerze, który zapewnia podłączenie urządzeń do sieci wewnętrznej?LAN
Jaki serwer odpowiada za przydzielanie adresów?DHCP
W jakiej warstwie działa TLS ( Transport Layer Security )?w warstwie prezentacji
Do czego służy standard TLS ?( Transport Layer Security ) zapewnienie poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnenia uwierzytelnienia; opiera się na szyfrach asymetrycznych i certyfikatach
Jak nazywa się sieć, która pozwala w bezpieczny sposób łączyć ze sobą sieci i komputery z wykorzystaniem niezaufanych i niezbyt bezpiecznych mediów, takich jak internet, linie dzierżawione czy łącza radiowe.VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna)
Jakie rozwiązanie jest stosowane w firmach, gdzie pracownicy łączą się przez internet i uzyskują dostęp do sieci wewnętrznej firmy?VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna)