Test 17

Dokończ następujące zdania.
Ilu bitową liczbą jest adres IP?32-bitową
Adres IP to liczba 32-bitowa przedstawiona w postaci czterech liczb dziesiętnych z zakresu:0 - 255 ( cztery liczby ośmiobitowe )
Ilu bitowa jest maska podsieci A?8-bitowa
Ilu bitowa jest maska podsieci B?16-bitowa
Ilu bitowa jest maska podsieci C?24-bitowa
W adresach z klasy A sieć identyfikowana jest przez:pierwszych 8 bitów
W adresach z klasy B sieć identyfikowana jest przez:pierwszych 16 bitów
W adresach z klasy C sieć identyfikowana jest przez:pierwsze 24 bity
W przypadku jakich monitorów nie występuje migotanie?ciekłokrystalicznych
Co to jest częstliwość odświeżania?ilość obrazów wyświetlanych na ekranie monitora w ciągu sekundy. Wyrażana jest w hercach (Hz)
Ilość obrazów wyświetlanych na ekranie monitora w ciągu sekundy. Wyrażana jest w hercach (Hz) to:częstotliwość odświeżania
Jaka jest minimalna częstotliowść odświeżania monitora?75 Hz ( według niektórych źródeł 85 Hz )
Ile kolorów można wyświetlić dla 8 bitów?256 kolorów (minimum dla multimediów)
Ile kolorów można wyświetlić dla 16 bitów?maks. 65 536 kolorów (HighColor, jakość wideo)
Ile kolorów można wyświetlić dla 24 bitów?maks. 16,8 mln kolorów (TrueColor, jakość fotograficzna)
Ile kolorów można wyświetlić dla 32 bitów?TrueColor z przezroczystością (kanał alfa): maks. 4,3 mld kombinacji
Dla każdego adresu IP przypisanego dla konkretnego urządzenia można określić dwa specyficzne adresy:adres sieci i adres rozgłoszeniowy
Do czego służy adres rozgłoszeniowy?pozwala na wysłanie informacji do wszystkich urządzeń w danej sieci
Co określa adres sieci?określa sieć, do której przynależy dany adres IP
Jaki adres pozwala na wysłanie informacji do wszystkich urządzeń w danej sieci?adres rozgłoszeniowy
Do jakiego zakresu należy pierwsza część adresu w klasie A?1 - 127
Do jakiego zakresu należy pierwsza część adresu w klasie B?128 - 191
Do jakiego zakresu należy pierwsza część adresu w klasie C?192 - 223
Adres sieci określany jest jako liczba, która w części adresu IP identyfikującej hosta ma bity ustawione na:0
Adres rozgłoszeniowy dla danej sieci w części hosta ma bity ustawione na:1
Adresy sieci wykorzystywane są w procesie:przełączania pakietów IP
Co przechowują routery w tablicach routingu?przechowują adresy sieci oraz adresy interfejsów, przez które są one dostępne
Liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta to:Maska podsieci, maska adresu
Do czego służy maska podsieci?służy do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta
Po wykonaniu iloczynu bitowego maski i adresu IP komputera otrzymujemy:adres IP całej sieci, do której należy ten komputer.
Ilu bitowa jest maska adresu dla IPv4?32-bitowa
Ilu bitowa jest maska adresu dla IPv6?128 bitowa
Jaka jest liczba dostępnych sieci w przypadku klasy A?126
Jaka jest liczba dostępnych sieci w przypadku klasy B?16 320
Jaka jest liczba dostępnych sieci w przypadku klasy C?2 097 152
Jaka jest liczba dostępnych adresów w sieci w przypadku klasy A?16 581 375
Jaka jest liczba dostępnych adresów w sieci w przypadku klasy B?65 536
Jaka jest liczba dostępnych adresów w sieci w przypadku klasy C?254 ( bez 0 oraz 255 )
Do czego są wykorzystywane adresy sieci 127.0.0.0 ( 127.0.0.1 - 127.255.255.254 )?do adresowania komputera ( urządzenia ) lokalnego
Adresy niepowtarzalne w ramach struktury sieci lokalnej to:adresy prywatne
Adresy unikalne w skali całego internetu to:adresy publiczne
Jak inaczej określa się adresy IP?adresy logiczne
Jak inaczej określa się adresy fizyczne?MAC
Jakie urządzenie przydziela adres IP, maskę podsieci, adres bramy domyślnej, adres serwera DNS?serwer DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol )
Z jakiego okablowania korzysta 10Base-T i jaka jest prędkość transferu?UTP ( skrętka nieekranowana ) 10 Mb/s
Z jakiego okablowania korzysta 100Base-TX i jaka jest prędkość transferu?UTP 5 ( wykorzystywane są tylko dwie pary z czterech ) lub światłowód / 100 Mb/s
Z jakiego okablowania korzysta 1000Base i jaka jest prędkość transferu?UTP 5 ( wykorzystywane są cztery pary ) lub światłowód / 1 Gb/s
Jakie są rodzaje skrętek ekranowanych?FTP ( Foiled Twisted Pair ), STP ( Shielded Twisted Pair )