Test 16

Dokończ następujące zdania.
Sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający dane to:klient-serwer
Sieć, w której każde urządzenie jest równoprawne z pozostałymi to:peer-to-peer
Jakim typem sieci jest sieć oparta an usługach katalogowych Active Directory?klient-serwer
Jaką rolę pełni przeglądarka internetowa w sieci typu klient-serwer?klienta
Jaki układ sieci ma miejsce w przypadku grupy roboczej w systemie Windows?peer-to-peer
Jakie rozróżnia się sieci ze względu na obszar działania sieci komputerowej?LAN, MAN, WAN
Jakie medium trasmisyjne jest wykorzystywane w sieci lokalnej?kabla koncentrycznego
Najpopularnejszym medium transmisyjnym w sieciach lokalnych jest:skrętka nieekranowana UTP (Unshielded Twisted Pair)
Ile jest par żył miedzianych w skrętce nieekranowanej?4
Ile jest żył w skrętce ekranowanej STP ( Shielded Twisted Pair )?8
Karta sieciowa wysyła sygnały przez styki ... i ..., a odbiera na stykach ..... i ......1 i 2 / 3 i 6
Jaki rodzaj kabla używa się do łączenia końcowego (np. komputera, drukarki, itp. ) z koncentratorem lub przełącznikiem?prosty ( straight-through )
Jaki rodzaj kabla używa się do łączenia komputerów bez pośrednictwa koncentratora lub do łączenia koncentratorów?skrosowany ( crossover )
Jaka jest maksymalna długość połączenia za pomocą skrętki?100 m
Jakiej częstotliwości pasmo wykorzystuje się do komunikacji bezprzewodowej?2,4 GHz ( w standardzie 802.11b oraz 802.11g ) lub 5 GHz ( w standardzie 802.11a )
Jakiej częstotliwości pasmo wykorzystuje się do komunikacji bezprzewodowej w standardzie 802.11b oraz 802.11g?2,4 GHz
Jakiej częstotliwości pasmo wykorzystuje się do komunikacji bezprzewodowej w standardzie 802.11a?5 GHz
W jakiej warstwie modelu OSI jest wykorzystywany adres MAC?w drugiej warstwie ( łącza danych )
Ilu bitowym jest adres MAC?48-bitowym
Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość jednego segmentu w sieci zbudowanej za pomocą skrętki?100 m
Jakie urządzenie jest wykorzystywane do wzmocnienia sygnału w sieci w której długość segmentu wynosi ponad 100 m?wzmacniak ( repeater )
Jak nazywa się urządzenia, które powoduje wzmocnienie transmitowanego sygnału ( wchodzącego ) i przekazanie go dalej?wzmacniak ( repeater )
Jakie są inne nazwy wzmacniaka?regenerator i wtórnik
O ile metrów pozwala przedłużyć sieć wzmacniak w sieciach budowanych z wykorzystaniem kabla UTP?100 m
W której warstwie pracuje koncentrator ( hub )?w pierwszej ( fizycznej )
W jakiej topologi pracuje koncentrator ( hub )?gwiazdy ( STAR )
Jakie jest zadanie koncentratora ( huba )?wzmocnienie sygnału przychodzącego i przekazanie go na wszystkie wyjścia
W jakiej topologi pracuje przełącznik ( switch )?gwiazdy ( star )
W jakiej wartwie pracuje przełącznik ( switch )?w drugiej ( łącza danych )
Przełączanie ramek realizowane jest na podstawie:adresów MAC urządzeń podłączonych do sieci
W jakim urządzeniu sygnał wchodzący nie jest przesyłany na wszystkie wyjścia, lecz tylko do portu, do którego podłączone jest urządzenie odbierające dane?przełącznik ( switch )
W której wartwie modelu OSI pracuje router?w trzeciej ( sieci )
Na jakich adresach bazuje trzecia warstwa modelu OSI?na adresach IP
Jakie urządzenia łączą różne rodzaje sieci?routery
Jak nazywa się operacja polegająca na kierowaniu pakietów do sieci docelowej, wybierając najlepszą dla nich drogę?rutowaniem lub trasowaniem
Co to jest trasowanie ( rutowanie )?operacja polegająca na kierowaniu pakietów do sieci docelowej, wybierając najlepszą dla nich drogę
Co to jest punkt dostępowy?centralny punkt sieci bezprzewodowej
Protokół szyfrowania dla sieci bezprzewodowych, który opiera się na kluczu długości 40 lub 104 bitów to:WEP ( Wired Equivalent Privacy )
Protokół szyfrowania dla sieci bezprzewodowych, który opiera się na 128-bitowym kluczu i pozwala na lepsze zarządzanie kluczami to:WPA oraz WPA2 ( WiFi Protected Access )
Końce magistrali wyposażone są w tzw. ..............terminatory
Dostęp do medium trasmisyjnego w topologii magistrali realizowany jest przez protokół:CSMA/CD ( Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection )