Test 15

Dokończ następujące zdania.
Usługa zdalnej pracy terminala w dostępie do sieciowego systemu operacyjnego to:TELNET
Interaktywna usługa transferu danych w formie plików to:FTP
Bezpieczna powłoka wykorzystująca szyfrowanie przesyłanych danych to:SSH
Możliwe jest przesyłanie przez sieć zdjęć zakodowanych w postaci mapy bitowej w formie pliku:binarnego
Dostęp do serwerów FTP wymaga:uwierzytelnienia
Komunikacja dwóch równorzędnych w kontekście realizacji usług sieciowych komputerów określane jest jako:P2P
Komunikacja dostępu do stron WWW jest realizowana w architekturze:klient-serwer
Używając użytkownika o nazwie „Anonymous" możliwy jest dostęp do większości:publicznych serwerów FTP
Podczas dyskusji w sieci Internet za pośrednictwem usługi Chat lub komunikatorów elektronicznych:można spotkać ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach
Koszyk elektroniczny jako nieodzowny element niektórych usług sieciowych:przechowuje wybrane przez użytkownika towary w wirtualnym sklepie
Usługi realizowane przez telefonię publiczną określane są skrótem angielskim:POTS (ang. Plain Old Telephone Service)
Telefonując przy pomocy telefonu ISDN nasz głos zamieniany jest na postać cyfrową w:telefonie ISDN
Jaka jest maksymalna szybkość transmisji danych udostępniona klientowi korzystającemu z typowego modemu ISDN?128 kb/s
Co oznacza pojęcie symetryczny kanał transmisyjny?mogę transmitować dane do sieci z taką samą szybkością jak sieć do mnie.
Jakie prawo określa maksymalną szybkość transmisji informacji w kanale telekomunikacyjnym?Shannona-Hartleya
Co się stanie, jeśli przez łącze będziemy transmitować dane szybciej niż jego maksymalna szybkość transmisyjna?dane na wyjściu kanału będą miały błędy
Jaki będzie czas ściągnięcia całej płyty CD (700 MB) przez łącze stałe Dialnet 512/128?ok. 3 h
Jaki parametr łącza jest szczególnie ważny przy świadczeniu usług strumieniowych:zmienność opóźnienia
Jaką maksymalną szybkość transmisji danych można uzyskać w łączu ADSL w kierunku do klienta ?8 Mb/s
Gdzie kończy się zwykle przewód miedziany, który dołączony jest do gniazdka klienta korzystającego z usługi Dialnet?
w szafce ulicznej systemu dostępowego
Jak się nazywa europejski standard systemu łączności osobistej na niewielkie odległości ?Bluetooth
Co to jest Netykieta ?zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących wszystkich w Internecie
Jak nazywa się zespół do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet w Polsce ?CERT NASK
Zniszczenie, kradzież, przekłamanie zasobów oraz łamanie praw autorskich to przestępstwa internetowe w dziedzinie:ochrony danych (zasobów)
Najbardziej znane Polskie kampanie edukacyjne dotyczące zagrożeń w Internecie to:Dziecko w sieci, Sieciaki.
Program instalowany w komputerze bez wiedzy i zgody użytkownika nawiązujący połączenie z Internetem za pomocą modemu to:Dialer
Koń trojański w Internecie to:program podszywający się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje, realizujący niepożądaną, ukrytą przed użytkownikiem funkcjonalność
Elektroniczne wiadomości rozsyłane do osób, które ich nie oczekują noszą nazwę:Spam
Przepustowość (ang. throughput) łącza dostępowego do sieci Internet mierzona w bitach na jednostkę czasu oznacza ?maksymalną ilość informacji jaka może być przesyłana przez dane łącze w jednostce czasu
Przepływność (ang. bit rate) łącza dostępowego do sieci Internet mierzona w bitach na jednostkę czasu oznacza ?bieżącą ilość informacji jaka jest przesyłana przez dane łącze w jednostce czasu
Ile par skrętki czteroparowej jest wykorzystywane do transmisji w sieciach 100BaseTX?dwie
Ile par skrętki czteroparowej jest wykorzystywane do transmisji w sieciach Gigabit Ethernet ?cztery
Jaką maksymalną przepustowość ma połączenie dwóch komputerów typu punkt punkt wykonane w standardzie 100BaseTX ?
200 Mb/s
Usługa Telekomunikacji Polskiej oparta na technologii ADSL umożliwiająca stały dostęp do Internetu, przede wszystkim dla użytkowników biznesowych to:Internet DSL
Internet DSL. Maksymalne prędkości transmisji wynoszą: 256 / 128. Co oznaczają te liczby?pobieranie / wysyłanie w kb/s