Test 13

Dokończ następujące zdania.
Układ scalony, który organizuje przepływ informacji między procesorem a pozostałymi podzespołami jednostki centralnej to:chipset.
Topologia gwiazdy to topologia, w której komputery są podłączone do:jednego punktu centralnego.
W nagrywarkach DVD do zapisu danych jest używany laser koloru:czerwonego.
IEEE 1284 jest typem interfejsu:równoległego.
Równoległe wykonywanie przez procesor kilku faz realizacji rozkazu to praca:potokowa.
Operacja wejścia/wyjścia inicjowana jedynie przez mikroprocesor to operacja:DMA.
Rejestr mikroprocesora przechowujący adres komórki pamięci, w której znajduje się kod rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny, to:licznik rozkazów.
Mechanizm, który pozwala traktować pamięć masową jako przedłużenie pamięci operacyjnej, jest znany pod nazwą pamięci:wirtualnej.
Czy w języku Pacal instrukcja If warunek then instrukcja jest instrukcją interacji?NIE
W programowaniu obiektowym mechanizm dostępu do wszystkich pól w klasie wyłącznie przez metody nazywamy:hermetyzacją.
W programowaniu obiektowym destruktorem nazywamy specjalną metodę:wywoływaną przez program przed usunięciem obiektu.
Wielkość sektora dysku twardego wynosi:512 B.
Oprogramowanie, które powoduje takie działanie jak wyświetlanie reklam, gromadzenie danych osobowych lub zmiana konfiguracji komputera bez wiedzy użytkownika to:programy szpiegujące.
Plik wymiany (plik stronicowania) w systemie Windows jest częścią składową:pamięci wirtualnej.
Program zapisany w pierwszym sektorze dysku rozruchowego komputera to:MBR.
Polecenie wewnętrzne systemu operacyjnego MS-DOS to polecenie realizowane przez:jądro systemu operacyjnego.
Określenie 100BaseTX dla nośnika danych w sieci Ethernet oznacza:nieekranowaną skrętkę kat.5 z transmisją danych do 100 Mb/s.
Urządzenie oznaczone symbolem USB 2.0 może pracować z maksymalną prędkością:60 MB/s ( 480 Mb/s ).
Główna tablica partycji, która jest elementem MBR, zawiera 4 struktury opisujące:cztery partycje podstawowe.
Jakie atrybuty są atrybutami systemów typu UNIX?r, w, x
W budowie systemów operacyjnych stosowany jest podział na trzy główne elementy:jądro systemu, powłoka, system plików.
Otwarty standard formatu plików pakietów biurowych (Open Document) jest określany skrótem:ODF.
Usługa przesyłania plików między serwerem i klientem wykorzystująca protokół FTP standardowo używa portów:20 i 21.
Mechanizm autoryzacji korespondencji wychodzącej to:SMTP-AUTH.
Akapitem w edytorze tekstu nie jest:fragment tekstu zakończony wymuszonym końcem wiersza.
W odniesieniu do komórki arkusza kalkulacyjnego zapis $B$25 stanowi przykład adresowania:bezwzględnego.
Operatorem specjalnym programu Access nie jest operator:3 mod 2
Mechanizm wstawiania obiektów, które zostały utworzone w innej aplikacji, do bieżącego dokumentu nazywamy:techniką OLE (Object Linking and Embedding).
Model przestrzeni barw RGB jest stosowany w:aparatach cyfrowych, skanerach, monitorach komputerowych.
BMP, JPEG, TIFF są formatami stosowanymi w grafice:rastrowej.
Grafika bitmapowa jest również znana pod nazwą grafika:rastrowa.
Rozdzielczość urządzeń drukujących jest wyrażona liczbą:punktów na cal (dpi).
Do podstawowych zasad bhp dotyczących organizacji miejsca pracy podczas pracy przy komputerze nie należy:odpowiedni sposób ustawienia biurka.
Jakim typem interfejsu są: USB, RS-232, FireWire?typem interfejsu szeregowego.
Komponent dostarczający jednolity interfejs do komunikacji między aplikacją, a źródłem danych (np. bazą danych czy plikiem). Jest często łączony z wzorcami projektowymi. Jest to:DAO ( Data Access Object ).
W informatyce służy do wskazywania szczytu stosu. Zwykle określa się tak jeden z rejestrów mikroprocesora lub mikrokontrolera, rzadziej zmienną w pamięci.Wskaźnik stosu.
Jest rejestrem procesora przechowującym informację o tym, w którym miejscu sekwencji instrukcji znajduje się aktualnie procesor. W zależności od modelu procesora w rejestrze tym przechowywany jest adres aktualnie wykonywanej lub częściej następnej instrukcji.Licznik programu (skr. PC), inaczej wskaźnik instrukcji (skr. IP) lub licznik rozkazów
W systemach komputerowych podział pamięci na mniejsze obszary o ustalonej lub zmiennej wielkości i przydzielanie tym blokom adresów fizycznych lub logicznych nazywamy:stronicowaniem.
Instrukcje:
While warunek do instrukcja
Repeat instrukcja until warunek
For warunek to wartość do instrukcja
są instrukcjami:
iteracji.
W informatyce głównymi modelami baz danych są:
hierarchiczny, relacyjny, sieciowy (grafowy), obiektowy, sieci semantyczne.
Format grafiki wektorowej stworzony przez firmę Corel Corporation. Jako pierwszy zdobył sobie tak wielką popularność i do dziś stanowi jeden ze standardów graficznych mimo komercyjnej dystrybucji to:CDR.
Al • CDR • EPS • DXF • DWF • DWG • SVG • SWF • WMF są to formaty grafiki:wektorowej.
BMP, JPEG, TIFF, WMF, GIF, PNG, PSD są to formaty grafiki:rastrowej.
Cecha, umożliwiająca wielu użytkownikom pracę na jednym systemie w tym samym czasie to:Wielodostępność (z ang. multiuser).
Jakie systemy charakteryzują się wielodostępnością?Linuks
Czy system Windows jest systemem wielodostępnym?NIE
Technika używana w środowiskach wielozadaniowych, w której algorytm szeregujący (scheduler) może wstrzymać aktualnie wykonywane zadanie (np. proces lub wątek), aby umożliwić działanie innemu. Dzięki temu rozwiązaniu zawieszenie jednego procesu nie powoduje blokady całego systemu operacyjnego.wywłaszczenie
Popularne wielozadaniowe systemy operacyjne BEZ możliwości wywłaszczania procesów to:MS-DOS z nakładką Microsoft Windows 3.x i wcześniejsze
Mac OS 9 i wcześniejsze
Rozszerzeniem pamięci fizycznej jest pamięć:wirtualna
Część dysku twardego wykorzystywana jako pamięć wirtualna nosi nazwę:obszaru wymiany.
Na potrzeby systemu Linux stworzony został system plików:EXT ( Extended File System ).
System plików systemu Linux, w przeciwieństwie do systemu Windows, .............nie dzieli przestrzeni dyskowej na dyski logiczne. W systemie operacyjnym dostępny jest tylko jeden katalog główny z hierarchiczną strukturą katalogów.
Linux urządzenia podłączone do komputera postrzega jako:pliki.
Jak jest przedstawiona pierwsza partycja pierwszego dysku w Linuksie?/dev/hda1
Jądro systemu Linux potrafi ładować i usuwać dowolną część swojego kodu stosownie do potrzeb. Osobno ładowane część noszą nazwę:modułów.
W systemie Linux za komunikację z użytkownikiem odpowiedzialna jest powłoka systemu operacyjnego, zwana także:interpreterem poleceń.
Odseparowanie w zebranej strukturze implementacji klasy od abstrakcji nosi miano: ......
Jest to swoistego rodzaju chowanie części metod i danych na przestrzeni prywatnej.
hermatyzacji.
W zapisie void bankomat :: uwierzytelnij(int pin,int numer karty)
co oznacza słowo bankomat?
klasa, do której należy metoda (tutaj: uwierzytelnij)
W zapisie void bankomat :: uwierzytelnij(int pin,int numer karty)
co oznacza słowo uwierzytelnij?
definicja metody
W zapisie void bankomat :: uwierzytelnij(int pin,int numer karty)
co oznacza ::?
operator zasięgu ( nie tylko powoduje, że metoda uwierzytelnij zostaje skojarzona z klasą bankomat )
Specjalne funkcje składowe klasy to:konstruktor i destruktor.
Co ma taką samą nazwę jak nazwa klasy, a jego zadaniem jest budowanie obiektu swojej klasy?konstruktor.
Nie zwraca żadnych danych, nie informuje nas o implementacji obiektu ani o jego utworzeniu. Jedynie buduje obiekt.konstruktor