Test 12

Dokończ następujące zdania.
Sterownik DMA steruje wymianą informacji między:pamięcią operacyjną i układami wejścia/wyjścia
Jaką funkcję spełnia pamięć cache w komunikacji między procesorem a pamięcią operacyjną?Służy do przechowywania często używanych danych.
Moduł pamięci DDR2 może zostać wykorzystany jako pamięć:RAM.
Jaka pamięć jest pamięcią jednokrotnego zapisu?PROM.
W magistrali Ultra 640 SCSI maksymalny transfer danych wynosi:640 MB/s
Pojemność płyty Blu-ray Disc (BD) dla płyty jednowarstwowej wynosi:25 GB
Pojemność płyty Blu-ray Disc (BD) dla płyty dwuwarstwowej wynosi:50 GB
Pojemność płyty Blu-ray Disc (BD) dla płyty ośmiowarstwowej wynosi:200 GB
Zadeklarowana w języku Pascal var x1 : longint spowoduje, że zmienna x1 będzie mogła przyjmować wartości typu:liczba całkowita (długość 4 bajty)
W programowaniu obiektowym typy obiektowe nazywamy:klasą.
Konstruktor inicjuje lub tworzy:obiekt.
Słowo kluczowe std występujące w instrukcji std: :cout << "Tekst" informuje kompilator, że:obiekt cout należy do biblioteki standardowej
W języku C++ destruktor dla klasy Dane ma postać:~Dane ( )
Algorytmem rekurencyjnym nie jest:algorytm rozwiązujący równanie kwadratowe
Najmniejsza ilość miejsca na dysku, która może być przeznaczona do przechowywania pliku, to:klaster
Prawa użytkownika w systemie Windows określają:czynności, jakie użytkownik może wykonywać w systemie.
W zawartości pliku boot.ini polecenie rdisk(0) określa:numer dysku, na którym znajduje się partycja rozruchowa.
Pliki wsadowe umożliwiają:wykonywanie dowolnego ciągu poleceń systemu MS-DOS
Komputer lub inne urządzenie korzystające z zasobów udostępnianych przez serwer nazywamy:klientem
Adres MAC to unikatowy identyfikator nadawany:wszystkim urządzeniom podłączonym do sieci Ethernet
Do usług katalogowych NIE należy:Open Directory Project
Urządzenie podtrzymujące napięcie w przypadku przerwy lub zakłóceń w dostawie energii elektrycznej to:UPS
Systemowa partycja występująca w systemach typu UNIX, służąca do tymczasowego przechowywania danych, to:SWAP (partycja wymiany)
Systemowa partycja występująca w systemach typu UNIX.
Służy do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość przekracza zasoby wolnej pamięci RAM lub gdy z różnych powodów korzystniej jest przechowywać je (lub ich część) na dysku twardym.
MBR znajduje się na pierwszej ścieżce, w pierwszym cylindrze, w pierwszym sektorze dysku. Jaki zapis informuje o tym?CHS - 0, 0, 1
W architekturze klient-serwer proces lub program, który świadczy określone usługi, to:serwer
Adres domenowy składa się z nazw rozdzielonych:kropkami
Do bezpiecznego przesyłania plików przez internet jest wykorzystywany protokół:SFTP
Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia opcje formatowania strony, między innymi takie jak marginesy, wyrównanie w pionie to:sekcja
Kwerenda to inaczej:zapytanie
Formuła zapisana w arkuszu kalkulacyjnym w postaci =LUB(4<5;10<6) wyświetli wynik:PRAWDA
Jakie formaty są stosowane przez program Access?.LDB, .MDB, .ACCDB
Technika, która pozwala przetwarzać obrazy uzyskane np. ze skanera na teksty, to technika:OCR
CMYK jest zestawem czterech podstawowych kolorów farb drukarskich. Są to:cyjan, magenta, żółty, czarny
Grafika, w której obraz jest tworzony za pomocą figur geometrycznych takich jak odcinki, krzywe, okręgi, wielokąty, to:grafika wektorowa
Rodzielczość urządzeń drukujących jest wyrażona liczbą punktów na cal (dpi). Zwiększenie rozdzielczości drukarki spowoduje:zmniejszenie rozmiarów drukowanego obrazu
Przed wymianą uszkodzonego modułu pamięci RAM należy:wyłączyć zasilanie komputera
Do czego służy partycja wymiany (SWAP)?Służy do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość przekracza zasoby wolnej pamięci RAM lub gdy z różnych powodów korzystniej jest przechowywać je (lub ich część) na dysku twardym.
Jaka jest wielkość partycji wymiany (SWAP)?Wielkość zakładanej partycji wymiany uzależniona jest od wielkości fizycznie dostępnej w komputerze pamięci RAM, przeważnie jest ona dwa razy większa. Przy większej niż standardowa dostępności pamięci RAM, wielkość partycji wymiany może być symboliczna (np. 100 MB).
Specjalny plik systemowy wykorzystywany przez Windows jako Pamięć wirtualna to:plik wymiany
Jak nazywa się plik wymiany w systemach operacyjnych opartych na Windows NT?pagefile.sys
Rzeczywista pamięć operacyjna podzielona jest na:ramki ( których rozmiar odpowiada wielkości stron )
Prawie wszystkie istniejące obecnie implementacje dzielą wirtualną przestrzeń adresową procesu na strony. Strona to obszar ciągłej pamięci o stałym rozmiarze:zazwyczaj 4kB
W CHS adresowanie sektora zawsze zaczyna się od:1 ( nie ma sektora 0 )
Gdzie znajduje się MBR?na pierwszej ścieżce, w pierwszym cylindrze, w pierwszym sektorze dysku (CHS – 0, 0, 1)
Jakiej długości jest MBR?512 B (bajtów)
Jakiej długości jest program rozruchowy (bootstrap)?446 B
Druga część MBR to:tablica partycji – zawiera 4 struktury opisujące poszczególne partycje podstawowe, każda po 16 bajtów. ( 64 B )
Otwarty katalog stron WWW, utrzymywany na serwerach koncernu Time Warner, w którym zarówno drzewo kategorii jak i wszelkie wpisy są redagowane przez wspólnotę redaktorów-ochotników to:Open Directory Project (zwany także dmoz od Directory Mozilla)
Plik zawierający listę systemów operacyjnych, wykorzystywany przez NT OS Loader w starszych (przed Windows Vista) systemach z rodziny Microsoft Windows NT to:boot.ini
Program rozruchowy służący przede wszystkim do ładowania systemów Microsoft Windows NT, 2000, XP lub Server 2003 to:NT OS Loader (NTLDR, New Technology Loader)
Jaka jest prędkość transferu w USB 2.0?60 MB/s ( 480 Mb/s )
Jaka jest prędkość transferu w USB 3.0?600 MB/s ( 4,6 Gb/s )
Jaka jest prędkość transferu w USB 1.1?0,19 MB/s (1,5 Mb/s - Low Speed) i 1,5 MB/s (12 Mb/s - Full Speed)
Jakie są inne nazwy dla interfejsu IEEE 1394?FireWire (Apple), iLink (Sony), SB1394 (Creative)
Z jaką prędkością możliwy jest transfer danych w oryginalnym IEEE 1394?50 MB/s (400 Mb/s)
Ilu żyłowe i jak długie okablowanie jest stosowane w oryginalnym IEEE 1394?6-żyłowe, 4,5-metrowe
Ile bitów danych można przesłać poprzez port równoległy (LPT - Line Print Terminal)?8 bitów
Jakie gniazdo jest po stronie komputera w porcie LPT?D-Sub typu DE-25 - gniazdo żeńskie
Jakie gniazdo jest po stronie urządzenia (drukarki) w porcie LPT?złącze Centronics