Test 11

Dokończ następujące zdania.
Złącze IEEE 1394 (szeregowe) jest znane pod nazwą:FireWire
Adresowanie dysku za pomocą trzech parametrów: cylindra, głowicy i sektora, nazywamy adresowaniem:CHS
Jeden megabajt to:1024 kB
Tablica wektorów przerwań jest umieszczona w:pamięci operacyjnej komputera od adresu 0(16) do 3FF(16) [począwszy od adresu fizycznego 0 (00000h)]
Pamięć cache jest to:pamięć statyczna.
Praca potokowa w procesorze Pentium polega na równoległym wykonywaniu kilku faz:realizacji rozkazu
Pojemność pamięci, w której długość słowa wynosi 8 bitów, a szyna adresowa składa się z 10 linii, wynosi:8 Kb
GeForce GTX480 to nazwa:karty graficznej firmy NVIDIA.
Architektura Look-through jest stosowana w:połączeniu pamięci cache i procesora z resztą systemu.
Najszybszą metodą obliczania wartości wielomianu jest zastosowanie algorytmu:Hornera.
Złożoność algorytmów, które dla każdej danej wykonują stałą liczbę operacji podstawowych to złożoność:liniowa.
W programowaniu obiektowym metoda to:podprogram.
Algorytm, który wywołuje sam siebie do rozwiązania tego samego problemu, to algorytm:rekurencyjny.
Obszar powiadamiania dostępny na pasku zadań systemu Windows służy do wyświetlania:godziny oraz skrótów umożliwiających szybki dostęp do wybranych programów (np. regulacji głośności)
Jednostka alokacji jest również nazywana:klastrem.
Wolumin to wydzielony obszar nośnika danych służący do przechowywania informacji. Woluminem nie jest:MBR.
Fragmentacja dysku to:niekorzystne zjawisko polegające na pojawianiu się nieciągłości obszarów zapisanych i nie zapisanych na dysku
Plik autoexec.bat systemu operacyjnego MS-DOS zawiera:komendy, które są wykonywane podczas startu komputera.
Procedura POST to:test sprawdzający podstawowe urządzenia komputera uruchamiany po włączeniu komputera.
Sieci lokalne, ze względu na obszar, jaki obejmują swoim zasięgiem, dzielimy na sieci:LAN, MAN, WAN.
NDS (Novell Directory Services) to usługa katalogowa związana z serwerem:NetWare.
MAC OS X to:system operacyjny dla komputerów Macintosh.
Dyski partycjonowane zgodnie ze standardem GPT magą zawierać do:128 partycji podstawowych.
Boot Loader zawarty w MBR służy do:załadowania systemu operacyjnego do pamięci operacyjnej.
Program stosowany w systemach operacyjnych typu Linux do uruchamiania aplikacji zarezerwowanych dla administratora (root) to:SUDO
GRUB to:program rozruchowy służący do załadowania systemu operacyjnego.
ADSL to usługa szerokopasmowego dostępu do internetu gdzie:prędkość wysyłania danych jest mniejsza od prędkości odbierania danych.
Filtrowanie danych z tabeli w arkuszu kalkulacyjnym polega na:wyświetlaniu wyłącznie wierszy, które spełniają kryteria określone dla kolumny.
Aby utworzyć w dokumencie edytora tekstu Word automatyczny spis treści, należy:tytuły rozdziałów sformatować za pomocą stylów nagłówków.
Aby w arkuszu kalkulacyjnym sumowanie w kolumnie dotyczyło tylko przefiltrowanych danych z zakresu D5:D41, trzeba użyć funkcji:=Sumy.Częściowe (9; D5:D41).
Formatowaniem akapitu nie jest:formatowanie tekstu w kolumnach.
Jeden z modeli przestrzeni barw RGB jest wykorzystywany:do wyświetlania kolorów na monitorze.
Uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (typu open source) stosowany również do animiacji to:SVG.
Grafika wektorowa jest grafiką w pełni skalowalną. Oznacza to, że:obrazy można powiększać i zmniejszać oraz zmieniać ich proporcje bez uszczerbku dla jakości obrazu.
Jakie czynności należy podjąć wobec osoby, która uległa porażeniu prądem elektrycznym, jest nieprzytomna i nie oddycha?Należy rozpocząć wykonywanie sztucznego oddychania i zewnętrznego masażu serca
Interfejs IEEE 1284 (równoległe) inaczej jest zwane:Centronics.
Jeden kilobajt (KB) to ile jest bajtów?1024 B (bajty)
Radeon 4770 to nazwa:karty graficznej firmy ATI.
Radeon Xpress 200 to nazwa:chipsetu firmy ATI.
nForce 680i SLI to nazwa:chipsetu firmy NVIDIA.
Skończony ciąg czynności, przekształcający zbiór danych wejściowych (danych) na zbiór danych wyjściowych (wyników) określa się jako:algorytm.
Z czego składa się drzewo algorytmu?z korzenia, wierzchołków pośrednich (węzłów) i wierzchołków końcowych (liści).
Jak inaczej nazywamy iterację?pętlą.
Jak nazywamy instrukcję powtarzania ciągu instrukcji?iteracją.
Active Directory to usługa katalogowa związana z serwerem:Windows Server 2003.