Test 04

Dokończ następujące zdania.
W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcjędo...while.
Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?Główny rekord rozruchowy SO.
Jakim interfejsem jest interfejs LPT?równoległym.
Jakim interfejsem jest interfejs USB?szeregowym (uniwersalna magistrala szeregowa = Universal Serial Bus).
Jakim interfejsem jest interfejs PS/2?szeregowy (Personal System/2) zastąpiło RS-232.
Jakim interfejsem jest interfejs RS-232?szeregowy (Recommended Standard) zastąpione przez złącze myszy PS/2.
Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolemRGB.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?RAID-1.
Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączeniacyfrowego asymetrycznego.
Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawieraadres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.
Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracykanału IDE.
Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilośćpunktów na cal.
W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej3.
Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?Bazodanowy.
Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje siędebugger.
Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?$B$3.
Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?Protected.
Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji namodyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza tą funkcją.
Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?Obiekt jest reprezentantem klasy.
Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?Brak serwera DNS.
Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku?Igłowa.
Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.Kabel światłowodowy.
Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencjiGNU.
Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia toGrub.
Do bezpiecznego i zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux, poprzez zwykłe połączenie z siecią Internet, należy używać protokołuSSH.
Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?254.
Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej A w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?16 581 375.
Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej B w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?65 536
Jaką liczbę adresów sieci zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej A w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?126
Jaką liczbę adresów sieci zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej B w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?ponad 16 tysięcy
Jaką liczbę adresów sieci zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?ponad 2 miliony
Adres IP urządzenia umożliwiającego innym komputerom w sieci lokalnej dostęp do Internetu, to adresbramy (routera).
Komputer z bezpośrednim dostępem do Internetu, wykorzystywany w codziennej pracy sekretariatu, powinien mieć zainstalowany programantywirusowy i firewall.
Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje onwykonywanie niepożądanych działań poza kontrolą użytkownika.
Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna byćantystatyczna.
Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego:wody.
Przed przystąpieniem do wymiany dysku twardego w komputerze należyodłączyć zasilanie komputera.
Podczas wymiany modułów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne należyużywać opasek antystatycznych.
W systemie Linux uprawnienia nadawane do katalogu i zapisane cyfrowo jako 732, mają odpowienik literowydrwx-wx-w-
Nieprzytomną osobę porażoną prądem elektrycznym, u której stwierdzono prawidłowe oddychanie, należy ułożyćw pozycji bocznej ustalonej.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawyo swobodzie działalności gospodarczej.
Umowa o pracę tozgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy.
Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji rządowej właściwy w zakresienadania numeru identyfikacji podatkowej.
Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza sięmaszyn produkcyjnych.
Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającymudział w kapitale spółki akcyjnej.
W rejonowym urzędzie pracy nie możnazarejestrować działalności gospodarczej na własny rachunek.
Pracodawca, który rozwiązał umowę o pracę zobowiązany jest do niezwłocznego wydania pracownikowiświadectwa pracy.
W adresach klasy A część zawierająca adres sieci zaczyna się od wartości:0
W adresach klasy B część zawierająca adres sieci zaczyna się od wartości:10
W adresach klasy C część zawierająca adres sieci zaczyna się od wartości:110
Przydzielaniem adresów IP komputerom pracującym w sieci zajmuje się serwer:DHCP
Do sprawdzenia konfiguracji protokołu TCP/IP służy polecenie:ipconfig ( ipconfig/all )
Identyfikator karty sieciowej zawierający zakodowane dane producenta i numer seryjny karty jest to:adres fizyczny.
Adres IP komputera, który ma możliwość przesyłania pakietów do innych sieci jest to:adres bramy (gateway) router.
Adres komputera, który pozwala wyprowadzać informację do innej sieci to:brama (gateway) router.
Jakie serwery są odpowiedzialne za zamianę tzw. nazw domenowych na adresy IP i odwrotnie?serwery DNS
Jakie polecenia pozwalają sprawdzić czy poprawnie działają pewne elementy twojej sieci?ipconfig i ping
Dzięki jakiemu poleceniu możesz określić, jaką drogą przesyłane są pakiety z twojego komputera do miejsca docelowego?tracert
Określenie użytkownika komputera, przejawiającego zainteresowanie łamaniem zabezpieczeń komputerowych i przekraczaniem własnych uprawnień to:hacker.
Wykonanie zrzutu ekranu można uzyskać za pomocą:klawisza Print Screen.
Wyświetlenie plików ukrytych i systemowych w Windows można wykonać poprzez:Start→Ustawienia→Panel sterowania →Narzędzia→ Opcje folderów, w zakładce Widok zaznaczyć Pokaż ukryte pliki i foldery
Po wyłączeniu zasilania komputera zawartość pamięci operacyjnej:zostaje wykasowana.
RAM jest to pamięć:operacyjna.
Pamięć operacyjna jest inaczej określana jako:pamięć RAM.
1 MB jest to ile KB?1024
Jaką pojemność ma dyskietka 3 1/2 ED?2.88 MB = 2880 KB ( ED = Extra High Density )
Jaką pojemność ma dyskietka 3 1/2 HD?1.44 MB = 1474.56 ( HD = High Density )
Proces łączenia ze sobą fragmentów tego samego pliku, wpływający na szybszy dostęp do danego pliku to:defragmentacja
Dokumenty tekstowe mogą mieć rozszerzenia:*.txt, *. doc, *.rtf
Obszar partycji sformatowanej w systemie plików FAT, przechowujący informacje na temat przynależności poszczególnych jednostek alokacji systemu plików (klastrów).Tablica alokacji plików ( FAT - File Allocation Table )
Konfiguracja sprzętowa systemu przechowywana jest w kluczu Rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE
Aktualna konfiguracja komputera lokalnego przechowywana jest w kluczu Rejestru:HKEY_CURRENT_CONFIG
PAGEFILE.SYS toplik wymiany (stronicowania)
Jakiej wielkości powinien być plik wymiany ( pagefile.sys )?1,5 wielkości pamięci RAM / 150% wielkości pamięci RAM
Jak nazywa się specjalny plik systemowy wykorzystywany przez Windows jako Pamięć wirtualna?plik wymiany ( pagefile.sys )
Jaki plik używany jest również do zapisywania zrzutu pamięci podczas wyświetlania tak zwanego niebieskiego ekranu śmierci (Blue Screen of Death)?plik wymiany ( pagefile.sys )
Co tworzy pamięć wirtualną komputera?plik wymiany i pamięć RAM
Jak inaczej nazywa się plik wymiany?plik stronicowania
Jaka jest maksymalna ilość pamięci RAM dla systemu WINDOWS XP Home i Professional ( 32 bity )?4 GB
Jaka jest maksymalna ilość pamięci RAM dla systemu WINDOWS XP Home i Professional ( 64 bity )?128 GB
Podczas uruchamiania kolejnych aplikacji twardy dysk dostanie zadyszki, a wszelkie operacje będą się przedłużać w nieskończoność. Jest to typowy objaw braku RAM. Windows stara się pozyskać pamięć na kolejne programy za pomocą tzw.stronicowania.
Jeśli w twoim komputerze jest 512 MB RAM, plik wymiany będzie liczył768 MB
W systemach opartych na architekturze x86 (32-bitowych) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wymiany nie może przekroczyć4095 MB.
Program umożliwiający podział dysku na partycje to:FDISK
Kompresja danych ma na celu:zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez dane.
'język' porozumiewania się komputerów w sieci to:protokół sieciowy.
GUI – toGraficzny interfejs użytkownika, w który są wyposażone są nowoczesne systemy
operacyjne, jak Windows, Mac OS czy OS/2.
Wskaz programy do kompresji danych:WinRar 3PL, WinZip 11.1
subst D: C:\Katalog wydany z linii poleceń wykonuje:tworzy dysk wirtualny przypisany do katalogu na dysku C:
1 megabajt (1 MB) równa się:1024 kilobajtom (1024 kB)
Do podłączenia jakiego urządzenia stosuje się kabel z wtyczką pokazaną na zdjęciu poniżej?
wtyczka firewire
Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire) z komputerem
Na zdjęciu, strzałką wskazano gniazdo interfejsu
gniazdo interfejsu LPT
LPT
Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty
gniazdo karty sieciowej
sieciowej.
Ile bloków decyzyjnych zawiera przedstawiony schemat blokowy?
schemat blokowy algorytmu
1
Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do
symbol graficzny
wprowadzania wartości określonych zmiennych z klawiatury.
W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza
początek algorytmu
początek algorytmu.
Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
instrukcje inkrementacji
2
Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera
instrukcje warunkowa
instrukcję warunkową .
Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
pętla
Pętli.
Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
rom
ROM
Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.
Kontroler przerwań
Kontroler przerwań.
W wyniku realizacji algorytmu
Kontroler przerwań
otrzyma się
wartość maksymalną tablicy.
W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę
funcja cout
24
Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to
tablica liczb
X: i=i+1, Y: n=n+1
Na podstawie informacji z „Właściwości systemu”
Właściwości systemu
można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności
512 MB
Symbol izolacja dodatkowa umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia jest oznaczeniemizolacji dodatkowej.