Obsługa urządzeń wejścia wyjścia

Dokończ następujące zdania.
Jak nazywamy urządzenie, które umożliwia komunikację między komputerem a danym urządzeniem?sterownik
Co oznacza skrót HCL?Hardware Compatibility List - lista zgodności sprzętu
Jakim skrótem określamy listę zgodności sprzętu?HCL
Jakie rozszerzenie ma plik przygotowany do "druku do pliku"?.prn
Co oznacza rozszerzenie .prn?druk do pliku (print)
Kiedy należy instalować sterowniki?przed podłączeniem urządzenia do komputera
Jak uruchomić Menedżera urządzeń?Panel sterowania / System / Sprzęt / Menedżer urządzeń
Jak dodać dodatkowe ustawienia rozdzielczości monitora?Pulpit / Właściwości / Ustawienia / Zaawansowane / Karta / Lista wszystkich trybów
Ile kolorów wyświetla opcja średnia jakości kolorów na Ekranie?65 000
Ile kolorów wyświetla opcja Najwyższa jakości kolorów na Ekranie?4 miliardy
Jaka kopia polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej?różnicowa
Jak kopia polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii przyrostowej lub pełnej oraz na oznaczeniu ich jako zarchawizowanych?kopia przyrostowa
Jakie rodzaje kopii można wykonywać?pełna, różnicowa, przyrostowa
Karta dźwiękowa służy dowytwarzania generowanych elektronicznie dźwięków za pomocą chipu syntezatora
Wyspecjalizowany układ, którego zadaniem jest generowanie dźwięku i jego obróbka jest to:syntezator karty dźwiękowej
Działanie najbardziej popularnych obecnie syntezatorów jest najczęściej oparte na jednej z dwóch metod syntezy dźwięku:syntezie FM lub syntezie WaveTable
Odczyt płyt DVD odbywa się za pośrednictwem:napędów DVD
Budowa płyty CD-R różni się od płyty CD-ROM tym, żeobie płyty są zbudowane warstwowo, ale różnią się jedną z warstw.
Proces wykonywania kopii danych w celu ich zabezpieczenia przed utratą wskutek różnych zdarzeń losowych nazywa sięarchiwizacją
W jakich jednostkach podaje się rozdzielczość drukarki?dpi
Do jakiego gniazda można podłączyć drukarkę?LPT
Sterownik urządzenia to:program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego.
W tradycyjnych systemach operacyjnych (Unix i inne) sterowniki znajdują się wjądrze systemu operacyjnego.
W systemach operacyjnych z mikrojądrem, w jądrze znajduje się jedyniekod zajmujący się uprawnieniami, a sam sterownik jest niezależnym programem.
Jaką metodą można zastosować, wykonując po raz pierwszy backup danych?kopia zwykła
Funkcja LightScribe służy dowypalania obrazów na płycie
Pojemność jednowarstwowej płyty Blu-ray wynosi25 GB
Jaki skrót oznacza listę zgodności sprzętu?HCL (Hardware Compatibility List)
Drukarka podłączona bezpośrednio do jednego z portów komputera nazywana jest jako drukarkalokalna
Drukarka podłączona do innego komputera w sieci i udostępniona dla innych użytkowników nazywana jest jako drukarkasieciowa.
Program, który umożliwia komunikację między urządzeniem a systemem operacyjnym tosterownik urządzenia.
Za automatyczne przydzielanie instalowanym urządzeniom zasobów odpowiada mechanizmPnP
Ile kolorów na monitorze wyświetla opcja Najwyższa (32 bity)?ponad 4 miliardy
Ile kolorów na monitorze wyświetla opcja Srednia (16 bity)?ponad 65 000