Pamięć operacyjna - test 1

Dokończ następujące zdania.
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej SIMM PS/2 72-stykowy
SIMM PS/2 (72-stykowy)
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej SIMM 30-stykowy
SIMM (30-stykowy)
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej SIMM 72-stykowy
SIMM PS/2 (72-stykowy)
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej SDRAM DIMM 168-stykowy
SDRAM DIMM (168-stykowe)
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej SIMM 30-stykowy
SIMM (30-stykowy moduł)
Jak nazywają się przedstawione poniżej gniazda pamięci?
gniazdo pamięci operacyjnej SIMM
Gniazda pamięci operacyjnej SIMM
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej SIMM 30-stykowy
SIMM PS/2 (72-stykowy moduł)
Jak nazywają się przedstawione poniżej gniazda pamięci?
gniazdo pamięci operacyjnej SIMM
Gniazda pamięci operacyjnej SIMM PS/2
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej SDRAM DIMM
SDRAM DIMM
Jak nazywają się przedstawione poniżej gniazda pamięci?
gniazdo pamięci operacyjnej SDRAM DIMM
Gniazda pamięci operacyjnej SDRAM DIMM
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej RIMM
RIMM (moduł 184-stykowy)
Jak nazywają się przedstawione poniżej gniazda pamięci?
gniazdo pamięci operacyjnej RIMM
Gniazda pamięci operacyjnej RIMM
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięcie operacyjnej DDR
DDR (184-stykowy moduł)
Jak nazywają się przedstawione poniżej gniazda pamięci?
gniazda pamięci operacyjnej DDR
Gniazda pamięci operacyjnej DDR
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej DDR2
DDR2 (240-stykowy)
Jak nazywają się przedstawione poniżej gniazda pamięci?
gniazda pamięci operacyjnej DDR2
Gniazda pamięci operacyjnej DDR2
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
moduł pamięci operacyjnej DDR3
DDR3 (240-stykowy)
Jak nazywają się przedstawione poniżej gniazda pamięci?
gniazda pamięci operacyjnej DDR3
Gniazda pamięci operacyjnej DDR3
Wymień w kolejności następujące moduły pamięci?
porównanie modułów pamięci
SDRAM DIMM
DDR
DDR2
DDR3
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
pamięć EPROM
pamięć EPROM (Erasable Programmable ROM)
Jak nazywa się przedstawiony poniżej moduł pamięci?
pamięć EEPROM
pamięć EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)