Model sieci OSI - test 6

Dopasuj protokoły, urządzenia i formaty do warstw.
SMTP
DNS
Router
ASCII
GIF
NetBIOS
TCP
IP
USB
Bluetooth