Model sieci OSI - test 3

Dopasuj funkcje do warstw w modelu sieci OSI.
zdefiniowane są protokoły usług sieciowych takich jak HTTP, FTP, SMTP, SMPT, DNS, POP3
odpowiada za obsługę znaków narodowych, formatów graficznych, kompresję i szyfrowanie
zapewnia aplikacjom komunikację między różnymi systemami
tutaj następuje podział danych na segmenty
zapewnia metody ustanawiania, utrzymywania i rozłączania połączeń sieciowych
operuje na fizycznych adresach interfejsów sieciowych
odbiera dane z łącza danych i przesyła je w medium transmisyjnym jako bity
obsługiwane są routing i adresacja logiczna; związana jest z protokołem IP
zapewnia łączność między dwoma bezpośrednio połączonymi urządzeniami