Model sieci OSI - test 2

Uszereguj następujące warstwy modelu sieciowego OSI począwszy do wartwy najwyższej.
7
6
5
4
3
2
1