Magistrale wejścia wyjścia - test 9

Dopasuj opisy do rodzajów transmisji.
wykorzystuje interfejs ATA
wykorzystuje interfejs SCSI
wykorzystuje port LPT
wykorzystuje PCI
wykorzystuje AGP
podczas transmisji wokół przewodów wytwarza się pole elektromagnetyczne
wypromieniowana fala, napotykając inny przewód elektryczny, generuje w nim prąd,
który staje się zakłóceniem
występują błędy i dane muszą być ponowni wysyłane
jednocześnie wysyłane bity, pokonując przewody różnej długości,
docierają do miejsca przeznaczenia z opóźnieniem
bardzo duży wpływ na poprawność przesyłu danych ma długość i jakość okablowania
nie zachodzi zjawisko interferencji, czyli nakładania się fal
nie pojawiają się problemy z synchronizacją danych
pozwala na przesyłanie informacji z bardzo dużymi częstotliwościami
łączy się kilka niezależnych połączeń szeregowych, tworząc kanały
wykorzystuje magistrala PCI-Express i jej warianty x4, x8, x16
wykorzystuje magistrala USB
wykorzystuje interfejs SATA