Magistrale wejścia wyjścia - test 6

Wybierz właściwą odpowiedź.