Magistrale wejścia wyjścia - test 4

Wybierz właściwą odpowiedź.