Magistrale wejścia wyjścia - test 3

Wybierz właściwą odpowiedź.