Magistrale wejścia wyjścia - test 2

Wybierz właściwą odpowiedź.