Magistrale wejścia wyjścia - test 1

Wybierz właściwą odpowiedź.