Linux: urządzenia i katalogi - test 5

Dopasuj urządzenia w systemie operacyjnym do katalogów.
konsola systemu operacyjnego
mysz szeregowa
pierwszy dysk IDE
pierwsza partycja pierwszego dysku
druga partycja pierwszego dysku
drugi dysk IDE
pierwsza partycja drugiego dysku
pierwsza dyskietka
pierwszy port drukarki
urządzenie puste (do testów)