Linux: uprawnienia - test 7

Dopasuj uprawnienia w postaci liczbowej w systemie Linux.
brak uprawnień
wykonanie
zapis
zapis, wykonanie
odczyt
odczyt, wykonanie
odczyt, zapis
odczyt, zapis, wykonanie