Linux: rodzaje plików - test 3

Dopasuj nazwy plików.
zbiór danych zapisanych na dysku (w wynikach działania komendy ls -l oznaczony znakiem -)
katalog na dysku (oznaczony literą d)
plik wskazujący na inny plik (oznaczenie literą l)
plik specjalny reprezentujący urządzenie, do którego dostęp realizowany jest znak po
znaku (bajt po bajcie) (oznaczone literą c)
plik specjalny reprezentujący urządzenie, do którego dostęp realizowany jest poprzez
większe porcje danych zwane blokami (oznaczone literą b)
plik wymiany informacji między procesami, działający jako kolejka FIFO (first in first out)
(ang. named pipe) (oznaczony literą p)
plik wymiany między procesami (oznaczony literą s) (ang. socket)