Linux: powłoki systemowe - test 6

Dopasuj powłoki systemowe w systemie Linux.
powłoka stworzona dla systemów Unix przez Stephena Bourne'a
odmiana powłoki Bourne'a, udostępniająca okrojone funkcje powłoki sh
jedna z powłok systemowych, która nawiązuje do składni języka C.
Wniosła wiele ulepszeń w stosunku do sh
całkowicie kompatybilna z powłoką sh, zawiera także elementy powłoki csh,
zawiera wbudowany system obliczania wyrażeń arytmetycznych i funkcje skryptów
rozszerzona powłoka, zawierająca historię poleceń i konstrukcje umożliwiające
sterowanie przepływem danych (if, while, for). Jest ona domyślną powłoką systemu Linux.