Linux: oznaczenia plików - test 4

Dopasuj nazwy plików.
urządzenie blokowe
nazwany potok
katalog
urządzenie znakowe
plik zwykły
dowiązanie symboliczne
gniazdo